Bisdom Haarlem opent opvanghuis voor mensen met relatieproblemen 20 maart 2002

De vicaris-generaal van het bisdom Haarlem, mgr. drs. M. de Groot, en de heer E. Kroskinski, wethouder van de gemeente Haarlem, zullen op 6 april gezamenlijk Het Pauzement openen. Het Pauzement, gevestigd in het Rosenstock-Huessyhuis aan de Hagestraat in Haarlem, is een tijdelijke opvang voor mensen die plotseling op straat komen te staan.

De opvang die voor Nederland nieuw is, richt zich op twee categorieën: mensen (meestal mannen) die van de ene dag op de andere door hun partner op straat zijn gezet en mensen die van hun huisarts, pastor of maatschappelijk werk(st)er het advies krijgen tijdelijk apart te gaan wonen, om een adempauze te brengen in een verstoorde relatie.

De Diocesane Raad voor Diaconie (DRD, de overkoepelende raad van de parochiële caritasinstellingen) van het bisdom Haarlem trekt in vier jaar tijd een half miljoen gulden uit voor dit project, en de gemeente Haarlem heeft zich bereid verklaard om in de jaren daarna in te staan voor het voorziene exploitatietekort van 25 mille per jaar. De opvang start reeds op 1 april.

Eerder heeft de DRD een soortgelijke procedure gekozen, toen hij het opvanghuis voor dakloze jongeren in Hoorn stichtte. Daar werd in vijf jaar tijds acht ton gegeven, om een goede start mogelijk te maken. Inmiddels is de financiering van dit laatste project overgenomen door andere instanties.

Het Rosenstock-Huessyhuis bestaat dit jaar dertig jaar. In april 1972 betrokken vier gezinnen het toenmalige Sint Jacobs Godshuis, om zich vanuit een levendige gemeenschap in te zetten voor de medemens en de samenleving. Inmiddels herbergt het oude Gasthuis een groot aantal initiatieven. Daarmee staat het in een traditie van meer dan zeshonderd jaar. Het Sinte Jacobs Gasthuis werd gesticht op 6 maart 1437 en het complex heeft vanaf die datum ononderbroken dienst gedaan als wat met een moderne term "zorgcentrum" genoemd kan worden.

De feestelijke opening begint om 14.00 uur.

Haarlem 20 maart 2002
Persdienst bisdom / wp


Voor het laatst gewijzigd: