Oecumenische samenwerking rond duurzame ontwikkeling 31 oktober 2002

Hulpbisschop mgr. J. van Burgsteden en ds. B. Plaisier (SoW-kerken) willen graag samenwerken aan een educatief programma rond duurzame ontwikkeling. Dit bleek tijdens de conferentie 'Retour Johannesburg' die Oikos (Oecumenisch Instituut Kerk en Ontwikkelingssamenwerking) onlangs organiseerde om te inventariseren hoe de duurzaamheidsagenda voor de komende jaren eruit moet zien. Naast de kerkelijke agenda werd ook gesproken over de rol van maatschappij en politiek, door o.a. (de inmiddels demissionaire) staatssecretaris Van Geel: "Duurzaamheid vraagt om het nadenken over toekomstige generaties en niet alleen om behoeftebevrediging in het hier en nu."

In december zal tijdens een overleg over het Charta Oecumenica verder gepraat worden over de vraag hoe de samenwerking tussen protestanten en katholieken tot stand kan komen.

Duidelijk is dat mgr. Van Burgsteden erg gecharmeerd is van het 5% project van het protestantse Kerkinactie. In dit project werken kleine groepjes kerkleden aan een reductie van 5% van hun CO2-uitstoot; een soort energiebesparingsproject. "Het is een behapbare mogelijkheid en ik zou me graag op lokaal niveau hiervoor sterk willen maken," aldus mgr. Van Burgsteden. (Oikos)

Persdienst bisdom / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: