Nieuwe aandacht voor priesterroepingen 7 december 2002

"Ook al zijn we getalsmatig verzwakt, toch blijft Gods roepstem weerklinken. Aan ons als Kerk de taak mensen te helpen om die roepstem te verstaan. Een verzwakte Kerk blijft Gods Kerk, ook al is de uiterlijke glans afgebladderd en komen innerlijke tegenstrijdigheden en ongerijmdheden aan de oppervlakte. Roepingenpastoraal moet daarom een van de hoogste prioriteiten zijn van de bisdommen, parochies en religieuze gemeenschappen."

Dat verklaarde de bisschop van Groningen, mgr. W. Eijk, die binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie verantwoordelijk is voor de beleidssector van de theologische opleidingen en de roepingenpastoraal. Hij deed dit bij de presentatie van een nieuwe videoproductie waarin de roepingsgeschiedenis van een priesterstudent wordt geschetst en zijn opleiding in het Willibrordhuis, het seminarie van het bisdom Haarlem in beeld wordt gebracht. De jonge student Lars Peetam antwoordt openhartig en ontwapenend op de indringende vragen van de TV-interviewster van het televisie-station RTV Noord-Holland, die deze video produceerde. Mgr. Eijk noemde dit initiatief "een belangrijk hulpmiddel om mogelijke kandidaten te wijzen op de mogelijkheid zich als priester, diaken of religieus in de Kerk in te zetten". De volledige tekst van de toespraak van mgr. Eijk is te vinden op de website van het Willibrordhuis, www.willibrordhuis.nl.

Een preview van de video is vanaf 6 december te zien op de website van de Nederlandse Kerkprovincie, www.katholieknederland.nl. De video zelf kan worden besteld bij het Willibrordhuis, video@willibrordhuis.nl , Bekslaan 11, 2114 CB Vogelenzang, tel. 023-5841124. Kosten: € 5,- excl. portokosten.

Foto's: Bisdom Haarlem
Aandachtig gehoor voor mgr. Eijk van zijn Haarlemse collega

Mgr. Eijk: Een nieuwe aandacht voor roepingen is nodig

Rector Hendriks van het Willibrordhuis bedankt de makers van de video-film

Persdienst bisdom / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: