Statuten Neo-catechumenaat erkend 27 juni 2002

De statuten van de Neocatechumenale Weg, een van de snelst groeiende lekenbewegingen in de katholieke Kerk, zijn officiëel goedgekeurd. Het decreet van goedkeuring wordt vrijdag 28 juni in Rome overhandigd aan de leiding van de beweging. Ook in Nederland en België is het Neocatechumenaat op verschillende plaatsen actief.

De 'Neocatechumenale Weg' werd in 1967 door de Spaanse leek Kiki Argüello opgericht en is actief in meer dan honderd landen. Ze oefent vooral een grote aantrekkingskracht uit op priesters en seminaristen, maar net zo goed op leken.

De beweging is in het bisdom Haarlem gevestigd in Nieuwe Niedorp, vanwaar studenten, afkomstig uit vier continenten, studeren aan het Grootseminarie van het bisdom Haarlem in Vogelenzang. Momenteel werken er elf priesters van het Neocatechumenaat in Noord-Hollandse parochies, van wie er negen hier hun opleiding kregen.

De erkenning van de Neocatchumenale Weg verliep erg moeizaam door de onduidelijke relatie tussen de priesters en de leken. Het Vaticaan vroeg dat in de in de statuten uitdrukkelijk zou vermeld worden dat de organisatie het gezag van de priesters van de katholieke Kerk erkent en dat haar priesters gehoorzamen aan de kerkleiding.

Volgens de persdienst van het Vaticaan zal Kiko Argüello, vergezeld van Carmen Hernández en de priester don Mario Pezzi, de voorstelling door kardinaal James Francis Stafford, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Leken, persoonlijk bijwonen. Daarnaast zal ook een veertigtal jonge catechisten van de Neocatchumenale Weg de plechtigheid bijwonen.

Haarlem 27 juni 2002
Persdienst bisdom / wp


Voor het laatst gewijzigd: