Hoge kerkelijke onderscheiding in Amsterdam 20 september 2002

Dhr. J.J.M. Nagel uit Amsterdam heeft uit handen van de bisschop van Haarlem, mgr. dr.J.Punt, de hoge kerkelijke onderscheiding 'Ridder in de orde van St. Sylvester' ontvangen. De uitreiking had plaats aan einde van een pontificale Eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht te Amsterdam. In zijn korte toespraak benadrukte de bisschop dat weliswaar velen van de aanwezige kerkgangers bijgedragen hebben aan het behoud van de katholieke eredienst in deze kerk, nadat het kerkgebouw in 1985 verkocht werd aan het Syrisch Orthodoxe kerkgenootschap, maar dat de heer Nagel hierin een bijzondere rol in heeft gespeeld.

Toen een rechter in 1985 in kort geding bepaalde dat de katholieken er recht op hadden deze kerk te blijven gebruiken voor de katholieke eredienst, werden hun belangen ondergebracht in de hiervoor opgerichte 'Stichting Onze Lieve Vrouwekerk'. De heer Nagel werd gevraagd, vanwege zijn jarenlange ervaring in kerkelijke bestuursfuncties in Amsterdam, om de moeilijke taak van voorzitter van deze stichting op zich te nemen. Hiertoe was hij meteen bereid. Sindsdien is er een goede samenwerking tot stand gekomen tussen de verschillende gemeenschappen die van deze kerk gebruik maken, hetgeen onder andere heeft geresulteerd in een uitgebreide restauratie van de kerk (verwacht wordt dat de laatste fase van de restauratie rond kerstmis van dit jaar zal zijn afgerond). De bisschop van Haarlem heeft in het jaar 2001 aan de Onze Lieve Vrouwekerk de status van rectoraatskerk verleend.

Foto: Fred Barens
Mgr. Punt geeft de onderscheiding aan mevrouw Nagel, om deze bij haar man op te spelden.

Persdienst bisdom / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: