Maria van Haarlem 19 mei 2002

De St. Josephkerk aan de Jansstraat in Haarlem herbergt al sinds onheuglijke tijden een klein, zeer oud Mariabeeldje. Het houdt de wacht in de Mariakapel, waar nog steeds iedere dag om 9 uur de heilige mis wordt gevierd en zaterdags om 12 uur. Van oudsher is het beeldje vooral bekend onder de naam Maria van Haarlem. Op 5 juni 2005 zal het precies 500 jaar geleden zijn dat het beeldje werd gewijd door de wijbisschop van Utrecht en een plaats kreeg in de kerk van de begijnen aan het begijnenhof,de huidige Waalse Kerk. Het beeld werd bij de intrede van een nieuwe begijn in processie rond gedragen door de straten van de stad. De opkomende reformatie maakte daar abrupt een einde aan.

Gelukkig heeft het beeldje de beeldenstorm die ook Haarlem teisterde overleefd doordat het tijdig een veilig onderdak kreeg in een van de schuilkerkjes in de omgeving. Toen in 1843 de St. Josephkerk werd ingewijd is het beeldje in een grootse processie gebracht van de laatste schuilkerk aan het Goudsmitplein naar de nieuw gebouwde kerk.

Foto: Bisdom Haarlem

Door de jaren heen zijn er veel verhalen losgekomen over de devotie van de Haarlemse katholieken voor 'hun' Maria. Ook bekend zijn de stille tochten door de straten van de stad, meestal op een zondagmorgen in de maand mei. Beroemd is het verhaal dat gedurende de laatste oorlogsjaren velen hun heil en toevlucht zochten bij dit kleine beeld en nog steeds zijn de attenties te zien, die de mensen achterlieten als dank voor een verkregen gunst, zogenoemde ex-voto's. Door de jaren heen hebben veel mensen bij dit kleine beeld troost en bemoediging gevonden en heeft dit beeldje nog steeds bij velen een bijzonder plaatsje in hun hart. Helaas is de kapel sinds enkele jaren overdag gesloten vanwege de toenmalige overlast door ongewenste 'bezoekers'. De openingstijden zijn thans: elke dag 8.30 - 9.45 uur en zaterdags tevens van 11.30 - 12.45 uur.

Haarlem 29 mei 2002
Persdienst bisdom / wp


Voor het laatst gewijzigd: