Theologiestudenten op bezoek 23 april 2002

Een vijftiental studenten uit Haarlem, studerend aan de KTU in Utrecht, was op uitnodiging van mgr. Punt op 18 april te gast in het Bisschopshuis. De bedoeling van de bijeenkomst, georganiseerd door de Diocesane Commissie voor Werving, is om de studenten te laten kennismaken met de bisschop, en omgekeerd.

De bisschop ontving de studenten met broodjes en koffie en gaf een rondleiding door het huis. Daarna vertelden de studenten iets over hun leven en studie, en hun motivatie om theologie te studeren. Aangezien de leeftijd van de studenten liep van 20 tot 56 jaar waren ook de verhalen dienovereenkomstig verschillend. Mgr. Punt vertelde van zijn eigen geschiedenis en motiviatie.

Eerder was een dertigtal studenten van de Hogeschool Fontys (d’Bruynvis) in Amsterdam op bezoek geweest. Het is de bedoeling om deze ontmoetingen regelmatig te laten plaatsvinden.

Foto: Bisdom Haarlem
Aandacht voor oude folianten in de bibliotheek.

Foto: Bisdom Haarlem
In gesprek met de bisschop.

Foto: Bisdom Haarlem
Uitwisseling van ervaringen.

Haarlem 23 april 2002
Persdienst bisdom / wp


Voor het laatst gewijzigd: