Bezoek uit Kameroen 18 oktober 2002

Twee bisschoppen uit Kameroen waren donderdag 17 oktober op bezoek bij mgr. Punt. Mgr. Lambert van Heygen C.S.Sp., emeritus-aartsbisschop van Bertoua en zijn jonge ambtgenoot mgr. Samuel Kleda (43), bisschop van Batouri.

Foto: Bisdom Haarlem
V.l.n.r.: mgr. Samuel Kleda, mgr. Punt & mgr. Lambert van Heygen

Mgr. Van Heygen werd in 1920 geboren in Den Haag, in het toenmalige bisdom Haarlem. Hij deed zijn priesteropleiding bij de paters van de H. Geest (spiritijnen) en werd in 1947 priester gewijd. Het jaar daarop vertrok hij naar Afrika: al die jaren heeft hij in Kameroen gewerkt.

Mgr. Van Heygen vertelde dat hij veertig jaar geleden als pasgewijde bisschop, samen met zijn landgenoot mgr. Jules Peeters MHM, onlangs overleden, de opening van het Tweede Vaticaans Concilie meemaakte. "We waren toen met zeven bisschoppen uit Kameroen. Momenteel telt het land 23 bisdommen." Kameroen telt evenveel inwoners als Nederland, ruim zestien miljoen. Daarvan zijn er zo'n vier à vijf miljoen katholiek.

Het interdiocesaan grootseminarie in de vorm van een ster

De bisschoppen van Kameroen hebben enkele jaren geleden besloten tot de oprichting van een interdiocesaan grootseminarie. Daarvan is de helft, een groot stervormig complex, gereed (foto). Ook een grote kapel is klaar, met financiële steun van Kerk in Nood. "maar we hebben te weinig ruimte en te veel studenten", aldus mgr. Kleda. "Dat is dan precies het tegenovergestelde van onze situatie", antwoordde mgr. Punt.

Persdienst bisdom / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: