Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 8 april 2002

Ofschoon het bedevaartseizoen pas begint met de meimaand, waren zondag 7 april bijna duizend mensen naar Heiloo gekomen om daar de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid te vieren en, op speciaal verzoek van de Heilige Vader en de Nederlandse bisschoppen, te bidden om vrede in het Heilig Land. De plechtige eucharistie werd opgedragen door mgr. Punt, in concelebratie met enkele priesters. Traditioneel geldt de zondag van Beloken Pasen als het slot van de kleine Paastijd, en de laatste mogelijkheid om voor Pasen schoon schip te maken. De paus heeft deze bijzondere traditie geaccentueerd met het feest van de Goddelijke Barmhartigheid. Vandaar dat de vijf priesters die vanaf elf uur biecht hoorden, daarmee tot laat in de middag moesten doorgaan.

Haarlem 8 april 2002
Wim Peeters
Persdienst Bisdom

Bijna duizend mensen zorgden voor een volle kerk.

De plechtige eucharistie werd opgedragen door mgr. Punt.


Voor het laatst gewijzigd: