Mgr. Punt erekanunnik van Sint-Baafskapittel 30 september 2002

Mgr. Arthur Luysterman, bisschop van Gent, heeft zijn collega mgr. dr. Jozef Punt, bisschop van Haarlem, zondag benoemd tot erekanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent "met alle privileges en ererechten die eraan verbonden zijn".
Bij gelegenheid van de viering van het jaarfeest van de patroon van beide bisdommen was het Sint-Baafskapittel uit Gent afgelopen weekeinde te gast in Haarlem. Deze uitwisseling vindt traditioneel elke twee jaar bij toerbeurt plaats in de zusterbisdommen.

Foto: Bisdom Haarlem

In zijn benoemingsbrief schrijft mgr. Luysterman onder meer: "is het ons een groot genoegen de tweejaarlijkse ontmoeting tussen de kapittels van Haarlem en Gent voort te zetten. De sfeer waarin deze ontmoetingen in het verleden plaatsvonden is altijd hartelijk geweest. Het verheugt ons dan ook dat u het op prijs stelt de banden tussen onze beide bisdommen te behouden".

Een van de bekendste erekanunniken van Sint-Baafs is Petrus Jozef Triest, stichter van de wereldwijde congregatie van de Broeders van Liefde.

De contacten tussen het Gentse en Haarlem dateren van de hoge Middeleeuwen. Waarschijnlijk via de lakenhandel zijn de Haarlemmers in de dertiende eeuw in contact gekomen met de Gentse Sint Baaf , en bij de oprichting van bisdommen in de Lage Landen, in 1559, hebben beide korte tijd zelfs aan elkaar gegrensd, dat wil zeggen: gescheiden door de Westerschelde.

Persdienst bisdom / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: