Economen op bezoek 4 juli 2002

De economen van de Nederlandse bisdommen vormen samen het College van Economen. Eenmaal per jaar hebben zij, samen met hun echtgenoten/-s, een uitstapje, in aanwezigheid van de oud-economen en hun aanhang. Op 28 juni waren ze te gast op het bisschopshuis, waar mgr. Punt hen ontving. Hij memoreerde de grote verantwoordelijkheid van de economen, zeker in de precaire situatie waarin sommige bisdommen zich financieel bevinden.

Foto: Bisdom Haarlem
De economen met in hun midden de bisschop van Haarlem.

Foto: Bisdom Haarlem
Het hele gezelschap, waarvan de leeftijden zo'n zeventig jaar uiteenliepen.

Haarlem 4 juli 2002
Persdienst bisdom / wp


Voor het laatst gewijzigd: