Dekenaal en diaconaal 31 oktober 2002

Het Amsterdams Dekenaal bestuur en de Diaconale Raad Dekenaat Amsterdam (DRDA) organiseren op vrijdag 15 november 2002 in de Mozes- en Aaronkerk aan het Waterlooplein in Amsterdam een diaconaal symposium.

Het thema van dit symposium "De stad als leerschool. Uitdaging tot diaconaal handelen" is ontleend aan de Schrifttekst: "Maar sta op en ga de stad in; daar zal iemand u zeggen wat ge moet doen". (Handelingen 9,6)

Het symposium wordt georganiseerd bij gelegenheid van het afscheid van de heer J. Spruijt als bestuurslid/secretaris van de DRDA, één van zijn vele functies gedurende 44 jaar ononderbroken diaconaal vrijwilligerswerk.

Met deze bijeenkomst willen het Dekenaat en de DRDA ook aandacht vragen voor het diaconale vrijwilligerswerk en de diaconie zoals dit vanuit de katholieke kerk, vaak in nauwe samenwerking met de andere kerken, wordt gedaan.

Op dit symposium zullen twee Amsterdamse Bestuurders, mevrouw J.H. Belliot, wethouder voor Welzijn van de Centrale stad, en mevrouw A. Hoogland, stadsdeelvoorzitter in Westerpark, spreken over wat zij in de stad respectievelijk hun stadsdeel signaleren aan problemen, tekorten, noden van (groepen) mensen. Deken J. Stam zal stilstaan bij de bekommernis om de weduwe, wees en vreemdeling in Schrift en Traditie. Het symposium wordt geleid door Dr. P. van Hoof en zal worden afgesloten met een forumzitting. Aansluitend aan het symposium volgt een receptie waarin afscheid genomen kan worden van de heer Spruijt.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:
H. van Middelaar (diaconaal beleidsmedewerker van het Dekenaat) 020 62785644)
T. van Meijgaarden (voorzitter DRDA) 020 6993901

Persdienst bisdom / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: