Nieuwsbrief diaconie Alkmaar 23 december 2002

Bijzondere broodmaaltijd
Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de St. Willibrorduskerk in Heiloo is er, naast allerlei andere festiviteiten zoals een kinderfeest, een tentoonstelling, wadlopen voor de jongeren en plechtige vieringen in de kerk, voor 75 mensen (jong en oud) een bijzondere broodmaaltijd gehouden. In zeven gangen werden verschillende soorten brood gepresenteerd en daarna ook gegeten. Van beschuit met muisjes en honingkoek bij geboorte, witbrood, volkorenbrood, roggebrood, krentenbrood en brood uit andere culturen, platters, Zweeds brood tot matzes vertelde iedere broodsoort haar eigen verhaal van geboorte - leven - onderdrukking en bevrijding. Het was een heerlijk samenzijn dwars door leeftijden en culturen heen, waarin ieder op eigen wijze door middel van verhalen, teksten, gedichten, muziek en zang haar steentje heeft kunnen bijdragen en een graantje kon meepikken.

Samen eten is meer weten
Onder dit motto zaten buitenlanders en Nederlanders in Alkmaar gezamenlijk aan de maaltijd. Maar voordat de linzensoep in de moskee op tafel kwam werd er eerst gepraat. Over de ramadan, over elkaars gewoonten en gebruiken en er werden recepten uitgewisseld. Maar het ging ook heel serieus over de spanningen in de wereld tussen christenen en moslims. Ruim 150 mensen van allerlei maatschappelijke en kerkelijke organisaties, buurtbewoners en belangstellenden hadden gereageerd op de uitnodiging van het COS Noord-Holland Noord (Centrum voor internationale samenwerking). Het was een gemêleerd gezelschap: Turken en Marokkanen zaten zij aan zij met Antillianen, Surinamers en natuurlijk Nederlanders. "Er is de laatste jaren toch wel het een en ander veranderd", constateerde een Turkse man op de gang. "Vroeger schaamde je je er voor over de ramadan te praten, tegenwoordig moeten we alles uitleggen". Inmiddels was de zon onder gegaan en dus werd het hoog tijd voor de maaltijd. Want na een dag vasten gaat er natuurlijk wel wat in. Kip, zonder vet gemaakt, gestoofd rundvlees, rijst, salade en baklava. De initiatiefneemster Amina El Boukamiri van de COS kon samen met de voorbereidingsgroep, waarin de verschillende groeperingen zijn vertegenwoordigd, met een tevreden glimlach constateren dat ook de mannen en de vrouwen kris kras door elkaar zaten. Voor herhaling vatbaar, zei iedereen!

Ontmoetingsdag te Alkmaar "Vragen staat vrij"
De Stichting Islam & Dialoog nodigt Christenvrouwen en Moslimvrouwen uit om met elkaar in gesprek te gaan over vooroordelen en beeldvorming. De bijeenkomst vindt plaats op 25 januari 2003 in de Pius X kerk, Hobbemalaan 125 in Alkmaar. Kosten € 6,00.
Voor thee/koffie + lunch wordt gezorgd. U kunt zich vóór 10 januari telefonisch opgeven bij: Theodora Klaver: 072-5613656 (18.00 - 20.00 uur) of Meyem Gönen: 0620635020 (overdag)

Thuis in een andere wereld
COS Noord-Holland Noord (Centrum voor internationale samenwerking) heeft in de regio Alkmaar-Schagen, samen met andere organisaties, een nieuw project gestart waarin ze voor jonge alleenstaande vluchtelingen (in de leeftijd van 15-20 jaar) op zoek zijn naar gastvrije mensen.Want deze jongeren, net als leeftijdgenoten volop in de groei naar volwassenheid, hebben hun familie en al het bekende achtergelaten en moeten nu in een vreemd land weer een (tijdelijk) thuis voor zichzelf zien te maken. Zij kunnen wel wat gezelligheid en een sociaal steuntje in de rug gebruiken. Iedereen van 18 jaar en ouder kan meedoen aan dit initiatief. Mensen van allerlei nationaliteiten met of zonder gezin, alleenstaanden, echtparen, gepensioneerden. Het belangrijkste is dat u het leuk en interessant vindt om regelmatig contact te hebben met jonge vluchtelingen, bijvoorbeeld om samen iets te ondernemen, koken en eten, kletsen bij een kopje thee, samen sporten, thuis spelletjes doen, uitwisselen over gewoonten en gebruiken etc. Zo raakt u beiden thuis in de wereld van de ander. Heeft u interesse?
U kunt een informatiepakket aanvragen bij: COS Noord-Holland Noord, Oudegracht 86, 1811 CM Alkmaar. Telefoon: 072-5202517. Of vragen naar: Jet Pronk of Palwasha Babrakzai.

Diaconaat Alkmaar


Voor het laatst gewijzigd: