Haarlemse vicaris in Romeinse Curie 11 april 2002

portret vicaris Hendriks Bisschoppelijk vicaris dr. A.J.M. Hendriks is benoemd tot lid van de Internationale Raad voor de Catechese. Dr. Hendriks, pastoraal theoloog met specialisatie catechese, wordt daarmee lid van een curie-raad die ressorteert onder de Congregatie voor de Clerus en die geleid wordt door kardinaal Dario Castrillón Hoyos.

Guus Hendriks (50) werd geboren in Rotterdam. Zijn middelbare schoolopleiding volgde hij aan het toenmalige kleinseminarie Leeuwenhorst in Noordwijkerhout, waar hij in 1969 eindexamen deed. Zijn theologische studies deed hij aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam. In 1977 werd hij door mgr. Simonis tot priester gewijd en kreeg hij zijn eerste benoeming in Den Haag. Van 1979 tot 1981 was hij pastoor in Pijnacker, waarna hij in opdracht van de bisschop katechetiek studeerde in Munster. Na afronding van zijn studie in 1985 was hij pastoor in Leidschendam, tot 1995. In 1996 werd hij geïncardineerd in het bisdom Haarlem en door mgr. H.Bomers c.m. benoemd tot pastoor van de parochies Warmenhuizen en Burgerbrug en administrator van Tuitjenhorn.

Mgr. Punt benoemde dr. Hendriks (naast zijn werk in het pastoraat) in juni 1999 tot bisschoppelijk vicaris voor catechese en voor vorming en toerusting van vrijwilligers.

De benoeming in de Raad is voor een periode van zes jaar.

Haarlem 11 april 2002
Persdienst bisdom / wp


Voor het laatst gewijzigd: