Collecteschema 2003 23 december 2002

Datum Maand Collecte / Organisatie
12 t/m 26 januari Kerkbalans
1 + 2 februari Memisa
giro 5657, tnv Memisa, Den Haag
22 + 23 februari Mensen in Nood
giro 667 tnv. Mensen in Nood, Den Haag
5
t/m 20
maart
april
Bisschoppelijke Vasten Aktie
giro 5850 tnv.Bissch. Vastenactie Ned., Den Haag
10 + 11 mei Roepingenzondag
Priesteropleiding van het bisdom
17 + 18 mei Zondag Oosterse Kerken
giro 1087628 tnv. Kath. Ver. voor Oecumene, Athanasius en Willibrord, 's-Hertogenbosch
1 t/m 8 juni Week Nederlandse Missionaris
giro 676 tnv. Nederlandse Missionaris, Den Haag
28 + 29 juni St. Pieterspenning
30 + 31 augustus Missie Verkeersmiddelen Aktie
giro 2950 tnv. M.I.V.A., Breda
13 + 14 september R.K. Geest.Verzorg. Militairen
giro 520000 tnv. Stichting Nat. Kath. Thuisfront, Utrecht
21 t/m 28 september Pax Christi - Collecte Vredesweek
giro 306090 tnv. penningmeester Pax Christi, Utrecht
4 + 5 oktober Wereldmissiedag voor de kinderen
giro 11020 tnv. Wereldmissiedag voor de kinderen, Den Haag
18 + 19 oktober Wereldmissiedag / Pauselijke Missiewerken
giro 1566 tnv. Wereld Missie Maand, Den Haag
8 + 9 november Willibrordzondag
giro 1087628 tnv. Kath. Ver. voor Oecumene, Athanasius en Willibrord, 's-Hertogenbosch
15 + 16 november Radboudzondag
giro 5541 tnv. Radboudstichting, Vught
29
t/m 21
november
december
Solidaridad / Adventsaktie
giro 1804444 tnv. Adventsaktie Solidaridad, Utrecht.

Persdienst bisdom / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: