Bezoek Syrische Aartsbisschop 26 november 2002

Mgr. Julius Yeshu Çiçek, Aartsbisschop van de Syrisch Orthodoxe kerk, vergezeld door twee priesters en een diaken, bezocht Mgr. Punt op 6 november. Mgr. çiçek informeerde onze bisschop over de moeilijke omstandigheden waarin vandaag de dag de christenen leven in het Midden-Oosten. Ook kwam ter sprake de samenwerking tussen zijn gemeenschap en de rooms katholieke gemeenschap, die beiden al meer dan 17 jaar van de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht in Amsterdam gebruik maken. Beide bisschoppen uitten hun vreugde over de goede samenwerking die tussen de Syrische en de Katholieke gemeenschappen bestaat en bevestigden elkaars intentie om het kerkgebouw te willen blijven behouden voor de eredienst. Zodra de restauratiewerkzaamheden in de Onze Lieve Vrouwekerk zijn afgerond, zullen beide bisschoppen in deze kerk voorgaan in een gezamenlijke gebedsdienst.

Foto: Bisdom Haarlem
Het gezelschap met in het midden mgr. Çiçek en mgr. Punt.

Persdienst bisdom / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: