'Ave Maria' nu ook voor GSM beschikbaar 4 september 2002

Naast populaire ringtones als de Muppets-tune, de soundtrack van Mission Impossible en de laatste hit van Destiny's Child, zijn vanaf vandaag ook meer vrome tonen beschikbaar voor gebruikers van mobiele telefoons. De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland zorgt voor een wereldwijde primeur met de introductie van katholieke ringtones. De melodieën van vijftien katholieke 'evergreens' zijn te vinden op www.catholictunes.nl.

Catholic Tunes

Met de introductie van de katholieke ringtones wil de R.-K. Kerk een religieus alternatief bieden voor de talloze GSM-melodieën die zijn afgeleid van muziekhits, bekende reclames en populaire speelfilms die nu voorhanden zijn. Bovendien geven de ringtones aanleiding tot een moment van inspiratie en bezinning op elk moment dat de telefoon overgaat. De Kerk meent dat dit initiatief tevens kan bijdragen aan een eigentijdse en zelfbewuste presentatie van de katholieke identiteit.

Voor de melodieën is gebruik gemaakt van enkele overbekende liederen uit het kerkmuzikale repertoire. Tot de liederen behoren onder meer 'Aan U, o Koning der Eeuwen', 'Te Lourdes op de bergen', het 'Ave Maria' en het 'Salve Regina'. Het Kerkgenootschap denkt dat de melodieën voor de gebruikers een feest van herkenning zullen zijn, maar ook anderen nieuwsgierig zullen maken naar de achtergrond van het ongebruikelijke telefoongeluid. "Het is een knipoog met een serieuze ondertoon. Het is wat overdreven om de ringtones als hét middel voor evangelisatie te zien", aldus een woordvoerder, "Maar dat deze 'onorthodoxe' melodieën stof voor gesprek bieden, ligt voor de hand. Het is toch een vorm van getuigenis om je mobiele telefoon met een katholiek lied uit te rusten."

Catholictunes.nl is een initiatief zonder winstoogmerk. Het downloaden van een ringtone kost de gebruiker maximaal € 1.15. De opbrengst van de 'verkoop' van de katholieke tonen gaat, na aftrek van de kosten, naar het goede doel: het bisschoppelijk fonds voor bijzondere noden.

In eerste instantie richt www.catholictunes.nl zich op Nederlandse gebruikers. Een meer internationale oriëntatie wordt op termijn niet uitgesloten.

Persdienst SRKK


Voor het laatst gewijzigd: