Beelden uit het bisdom 28 maart 2002

Een groepje Amsterdamse vormelingen op bezoek bij de bisschop.

Tijdens de zogeheten "chrismamis" in de vooravond van Witte Donderdag, hernieuwen de aanwezige priesters hun gelofte van trouw aan de bisschop. Er waren dit jaar een zestigtalpriesters uit alle delen van het bisdom naar de kathedraal gekomen om deze plechtigheid mee te vieren.

Haarlem 28 maart 2002
Wim Peeters
Persdienst Bisdom


Voor het laatst gewijzigd: