Mgr. Punt bidt in Heiloo om vrede in Midden-Oosten 5 april 2002

De bisschop van Haarlem, mgr. dr. J.M. Punt, zal zondag 7 april om 12.00 uur in de kerk van O.L.Vrouw ter Nood in Heiloo de eucharistie vieren bij gelegenheid van de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. In deze viering zal speciaal gebeden worden om vrede in het Midden-Oosten.

De bisschoppen van Nederland ondersteunen van harte de dringende oproep van paus Johannes Paulus II van gisteren, om op zondag 7 april te bidden voor een vreedzame oplossing van het gewelddadig conflict in het Heilig Land.

"De dramatische situatie in het Heilig Land", aldus de paus, "brengt mij ertoe om opnieuw een dringende oproep te richten tot de gehele Kerk. Ik vraag alle gelovigen om intens te bidden voor de volkeren die nu worden verscheurd door ongehoorde vormen van geweld." Het is dit jaar de tweede keer dat de paus de gelovigen oproept te bidden voor de vrede. Dat gebeurde eerder op 24 januari in het kader van de interreligieuze gebedsdag in Assisi. Ook toen sloten de Nederlandse bisschoppen zich aan bij de pauselijke oproep.

De bisschoppen vragen de gelovigen om 7 april, de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, vurig te bidden dat er toch eindelijk wegen gevonden worden, die leiden tot gerechtigheid en vrede voor alle betrokkenen en dat allen die zich daarvoor inspannen in hun pogen mogen volharden. Zij sluiten zich aan bij de woorden van Johannes Paulus II: "Moge een boodschap van stabiele en duurzame vrede het land bereiken dat de drie monotheïstische godsdiensten zo dierbaar is."

Haarlem 5 april 2002
Persdienst bisdom / wp


Voor het laatst gewijzigd: