zaterdag, 16 februari 2019

Assisi-pelgrim op Katholiekleven.nl


Op Katholiekleven.nl, het videokanaal van de Nederlandse bisschoppenconferentie, is een video verschenen over de pelgrimstocht van Thérèse Klaver naar Assisi tijdens de bisdombedevaart van 2018.

dinsdag, 12 februari 2019

Tien jaar Dag van het Jodendom


De Nederlandse bisschoppen samen met rabbijnen en Joodse contacten uit het hele land vierden woensdag 6 februari dat in 2019 voor de tiende keer de Dag van het Jodendom werd gehouden.

donderdag, 7 februari 2019

Inspiratiedag ‘Caritas beweegt’


De zeven Nederlandse bisdommen organiseren op zaterdag 6 april 2019 een landelijke inspiratie- en verdie­pingsdag met als thema ‘Caritas beweegt’. Kardinaal Peter Turkson, hoofd van de dicasterie voor Be­vordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling in het Vaticaan, spreekt deze dag over het belang van caritas en sociale rechtvaardigheid in een veranderende samenleving.

donderdag, 7 februari 2019

Stille Omgang - Mirakelstad Amsterdam


Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mira­kelstad’ genoemd. Deze kwalificatie ontleent Amsterdam aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang.

woensdag, 6 februari 2019

Pausboodschap Wereldziekendag


Wereldziekendag wordt dit jaar op maandag 11 februari door de Rooms-Katholieke Kerk plechtig gevierd in Calcutta, India, de stad waar Moeder Teresa zich inzette voor de armsten en de zwaksten van de samenleving.

maandag, 4 februari 2019

Studiedag Nieuwe Evangelisatie met Mgr. Rey


Priesters, diakens, pastoraal werkers en cate­chisten die werkzaam zijn in de pastoraal van Bisdom Haarlem-Amsterdam zijn uitgenodigd voor een bijzondere studiedag in Heiloo op za­terdag 16 februari. Bijzonder omdat mgr. Dominique Rey komt spreken, bekend van zijn vele initiatieven en boeken op het gebied van evange­li­se­ring en revitalisering van parochies.

vrijdag, 1 februari 2019

Vlog WJD@Home Ameland


Op katholiekleven.nl, het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, is nu de vlog gepubliceerd over de WJD@home op Ameland. Emy Jansons maakte een sprankelende impressie van dit JongKatholiek-evenement (25-27 januari), waarbij ze onder meer twee van de deelnemers interviewt en volgt tijdens het weekend.

vrijdag, 1 februari 2019

Naprogamma wereldjongerendagen


Op de tweede volle dag in Mexico zijn de jongeren naar het nationaal antropologisch museum geweest. In het museum was de historie van de Mexicaanse culturen te zien. Vooral de kunstwerken uit de Azteekse cultuur waren interessant om te bezichtigen. Maria van Guadalupe kwam juist in deze cultuur.

woensdag, 30 januari 2019

Mexico - Onze Lieve Vrouw van Guadalupe


Na een relatief korte vlucht kwamen de tien jongeren van de Mexico-reis in Mexico aan. Met een toeristische route werden ze naar het Groot-Seminarie van Mexico-stad gereden. Hier slapen ze gedurende hun tijd in dit mooie, groene en ietwat koudere land.

dinsdag, 29 januari 2019

Twee boeken over parochievernieuwing


Twee boeken over parochiever­nieuw­ing zijn in Nederlandse vertaling verschenen. Als God renoveert (2014) vertelt het verhaal van de Canadese Sint Benedictusparochie van James Mallon pr. Rebuilt. Samen bouwen aan een vitale parochiegemeenschap gaat in op de situatie in de Noord-Ameri­kaanse Geboortekerk van Michael White pr. en Tom Corcoran.