vrijdag, 23 september 2022

Bisdom kiest voor centrale plekken van kerkopbouw


Het is inmiddels ruim vijf jaar geleden dat het bisdom de beleidsnotitie “Kerk in een verander(en)de samenleving” uitbracht en achttien jaar geleden dat het bisdom de beleidsnota “Nieuwe tijden, nieuwe wegen” presenteerde.

woensdag, 21 september 2022

Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen


In zijn boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen refereert paus Franciscus aan een profetisch beeld van het toekomstige Jeruzalem van de profeet Jesaja. In dit Jeruzalem staan de poorten altijd wijd open zodat mensen uit de hele wereld binnen kunnen komen om de stad met hun gaven en talenten te verrijken. De Kerkt viert de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen op zondag 25 september.

maandag, 19 september 2022

Volop inspiratie voor de Caritas


Zaterdag 17 september in het Diocesaan Heiligdom in Heiloo kwamen zestig caritasvrijwilligers samen voor de eerste caritasdag sinds de pandemie. De dag stond in het kader van de Europese Campagne ‘Together We’, waarmee we de komende drie jaar aandacht geven aan de zorg voor armen en voor de schepping.

zaterdag, 17 september 2022

Noodhulp voor bisdom Hyderabad in Pakistan


Tot voor tien jaar geleden waren er vele contacten met het bisdom Hyderabad in Pakistan dat gold als partner-bisdom van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Gaandeweg verwaterde deze band. Eind juni heeft vicaris Bruggink als missie-secretaris de huidige bisschop van Hyderabad, mgr. Samson Shukardin ofm, ontvangen op de Tiltenberg.

vrijdag, 16 september 2022

Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom


Vanaf 14 oktober tot en met 6 november toert een Nederlands wereldjongerendagen kruis als ambassadeur voor de wereldjongerendagen (WJD) in augustus 2023 in Lissabon door Nederland. Het internationale wereldjongerendagenkruis reist vanaf 1983 de hele wereld over als ambassadeur van het grootste katholieke jongerenevenement rondom de paus. Het Nederlandse kruis is van 17 t/m 21 oktober in bisdom Haarlem-Amsterdam.

donderdag, 15 september 2022

OpGROEIsymposium - Bouwen aan Vertrouwen


Met als thema ‘Bouwen aan Vertrouwen’ wordt op zaterdag 8 oktober weer een opGROEIsymposium gehouden. Eerdere symposia waren bij de Vitus in Hilversum, maar deze vijfde editie wordt meer in het midden van het land gehouden, in Ede.

dinsdag, 13 september 2022

Nationale herdenking koningin Elizabeth


In herinnering aan de overleden Britse koningin Elizabeth II vindt een nationale herdenkingsviering plaats in de basiliek van de H. Nicolaas in Amsterdam. Iedereen is uitgenodigd om deze speciale Choral Evensong mee te maken op zaterdag 17 september om 17.00 uur.

vrijdag, 9 september 2022

WJD Promotieteams gaan het bisdom in


Nu het studiejaar voor de jongeren weer is gestart, gaat alle focus naar de wereldjongerendagen (WJD) aanstaande zomer in Lissabon. Een heel jaar zal in het teken staan van deze internationale jongerenontmoeting rondom de paus. Sponsoracties, taallessen en ontmoetingen van de pelgrimeerders doen het jongerenwerk weer opleven.

donderdag, 8 september 2022

In dankbare herinnering


Met leedwezen heeft ook de katholieke gemeenschap in het bisdom Haarlem-Amsterdam kennis genomen van het overlijden van koningin Elizabeth de Tweede. In haar verliezen velen binnen en buiten het Verenigd Koninkrijk een koningin die ruim zeventig jaar haar leven in dienst heeft gesteld van haar land.

dinsdag, 6 september 2022

Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas


Zaterdag 17 september is de Inspiratiedag Caritas van ons bisdom in Heiloo. Iedereen die geïnteresseerd is in Caritas of in het thema van deze dag is van harte welkom.