zondag, 22 september 2019

Requiemmis voor overleden defensiepersoneel


Het is binnen onze samenleving een goede traditie om jaarlijks onze overledenen te herdenken. De behoefte om te herdenken bestaat ook bij de nabestaanden van overleden militairen en burgermedewerkers van Defensie.

vrijdag, 20 september 2019

The Missionary School is begonnen!


Hoe kunnen we onszelf meer laten zien, en getuigen van ons geloof, om meer (on)ge­lo­vi­gen te bereiken? Dit is de vraag en opdracht van twaalf jongeren, die eind augustus zijn gestart met The Missionary School

donderdag, 19 september 2019

Kinderen bidden voor oorlogskinderen 2019


In ons land herdenken we dit jaar met vreugde het begin van onze bevrijding. Helaas zijn er veel kinderen die nu lijden door de ellende van oorlog en de gevolgen daar­van. Het bisdom steunt daarom van harte de oproep van Kinderen bidden voor Kinderen om met kinderen te bidden voor oorlogskinderen.

woensdag, 18 september 2019

Gebedsestafette Vredesweek


De Vredesweek van dinsdag 21 t/m zondag 29 september heeft het thema ‘Vrede verbindt over grenzen’. Die verbinding krijgt in de bisdommen vorm door een gebedsestafette rondom het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima dat in de vredesweek van bisdom naar bisdom zal reizen. Op dinsdag 24 september is het beeld in Heiloo.

woensdag, 18 september 2019

Duurzaamheid


‘Duurzaamheid’ is het thema van de Week van het Katholiek Onderwijs dat van 30 september tot en met 4 oktober 2019 wordt gehouden. Een thema dat past bij Franciscus van Assisi, die op 4 oktober - Dierendag zijn feestdag heeft.

maandag, 16 september 2019

Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren Düsseldorf


Zowel mgr. Punt als mgr. Hendriks waren zaterdag 14 september op het feest van Kruisverheffing bij de gebedsdag die jaarlijk ter ere van de Vrouwe van alle volkeren in Düssel­dorf wordt gehouden. Dit keer was er voor het eerst een speciale groet van de paus.

woensdag, 11 september 2019

Pausboodschap Wereldmissiedag


Oktober 2019 is door paus Franciscus uitgeroepen tot ‘bijzondere missie­maand’. Dit om onder de gelovigen een nieuw missionair elan te stimu­leren en speciale aandacht te vragen voor de missie en missionarissen over de hele wereld.

woensdag, 11 september 2019

De vrijheid van onderwijs mag niet verloren gaan


De Onderwijsraad verkent welke betekenis de vrijheid van onderwijs heeft in onze tijd. Door de focus op een probleem bij enkele Islamitische scholen, komt die vrijheid weer onder druk te staan. De Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) heeft een bijdrage geformuleerd aan de verkenning van de Onderwijsraad.

dinsdag, 10 september 2019

Training kindercatechese van ‘de Goede Herder’


Het bisdom investeert graag in een goede catechesemethode en wil parochies de mogelijkheid bieden om nieuwe methodes te leren kennen. In samenwerking met de catechese organisatie van ‘de Goede Herder’ biedt zij daarom een training aan voor vrijwilligers, catechisten, pastorale krachten en andere geïnteresseerden uit ons bisdom.

donderdag, 5 september 2019

Jongerenplatform zoekt versterking


Het Jongerenplatform van ons bisdom is op zoek naar versterking. “Wil jij meehelpen met het organiseren van de jongerenplatformactiviteiten zoals het kerstdiner, de wereldjongerendag en de seizoensafsluiting? Samen lol trappen, je geloof verdiepen en werken aan iets moois!”