Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pastorale aanbevelingen Jaar van het Geloof verschenen

Oproep om kostbare gave van het geloof te ontdekken en te delen met anderen

gepubliceerd: dinsdag, 17 januari 2012

Paus Bene­dic­tus XVI heeft een speciaal “Jaar van het Geloof” aan­ge­kon­digd. Dit jaar zal beginnen op 11 ok­to­ber 2012, op de 50ste ver­jaar­dag van de ope­ning van het Tweede Vati­caans Concilie. Op die datum is het ook 20 jaar gele­den dat de Kate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk werd ge­pu­bli­ceerd. Het Jaar van het Geloof wordt af­ge­slo­ten op 24 no­vem­ber 2013, op het Hoog­feest van Christus Koning van het Heelal.

Vorige week zijn bovendien pas­to­rale aanbevelingen voor het Jaar van het Geloof ge­pu­bli­ceerd, met als doel om het Jaar van het Geloof han­den en voeten te geven. De aanbevelingen zijn uitgesplitst naar aanbevelingen voor de gehele kerk, de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties, de bis­dom­men en de pa­ro­chies.

Gave van het geloof

De Gave van het GeloofWat wil de paus met dit Jaar van het Geloof? Hij schrijft daarover aan alle gelo­vi­gen in de brief Porta Fidei. Hij ervaart sinds het begin van zijn pon­ti­fi­caat “de nood­zaak de weg van het geloof te heront­dek­ken om steeds beter de vreugde en het nieuwe en­thou­sias­me te belichten van de ont­moe­ting met Christus”. Het Jaar van het Geloof is een oproep aan alle gelo­vi­gen om de kost­ba­re gave van het geloof (opnieuw) te ont­dek­ken en te delen met anderen. Niet voor niets heeft de paus dit Jaar van het Geloof af­ge­kon­digd tij­dens het congres van nieuwe evangeli­sa­tie afgelopen ok­to­ber in Rome.

De paus roept op om in dit Jaar van het Geloof ook speciaal aan­dacht te beste­den aan het Tweede Vati­caans Concilie en te groeien in een juist begrip van wat er op deze kerk­ver­ga­de­ring (1962-1965) naar voren is geko­men. Ook roept hij op om de Kate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk (weer) te bestu­de­ren en waar nodig meer toe­gan­ke­lijk te maken.

Pas­to­rale aanbevelingen

De Con­gre­ga­tie van de Ge­loofs­leer heeft op 6 januari jl. een Notitie met pas­to­rale aanbevelingen voor het Jaar van het Geloof ge­pu­bli­ceerd. Zoals gezegd, zijn deze aanbevelingen uitgesplitst naar aanbevelingen voor de gehele kerk, de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties, de bis­dom­men en de pa­ro­chies. Een eerste aanbeveling voor alle gelo­vi­gen is in elk geval om de brief Porta Fidei aan­dach­tig te lezen en over de inhoud te medi­te­ren!

Daar­naast variëren de aanbevelingen van het sti­mu­leren van pelgrimages naar Rome of het Heilig Land, het sti­mu­leren van deelname aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Rio (2013), het or­ga­ni­se­ren van oecu­me­nische ini­tia­tie­ven, pro­mo­tie van het ge­dach­te­goed van het Tweede Vati­caans Concilie en de inhoud van de Kate­chis­mus (op alle niveaus), het bevor­de­ren van een hernieuwde dialoog tussen geloof en rede (in de aca­de­mische wereld en die van de cultuur) tot het bevor­de­ren van ont­moe­tingen met ongelo­vi­gen.

Do­cu­men­ta­tie

De Brief Porta Fidei en de Notitie met pas­to­rale aanbevelingen voor het Jaar van het Geloof is via bij­gaande links be­schik­baar.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose