Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Woord van de bisschop


Zie, Ik maak alles nieuw

gepubliceerd: dinsdag, 29 maart 2016

Pasen is niet alleen een ant­woord op ons eigen sterven en onze per­soon­lijke noden, maar geldt voor de hele wereld. Dwars door lij­den, oorlog en chaos heen, is God bezig iets nieuws te scheppen.

Pasen is het feest van opstan­ding en leven, en daar­mee van hoop. Jezus is vermoord. Zijn leer­lin­gen ver­slagen en ontred­derd. Alle hoop de grond ingeboord. Ze had­den zijn belofte van opstan­ding niet wer­ke­lijk begrepen. Maar dan is daar plot­se­ling die bood­schap van de engelen aan de vrouwen bij het lege graf: “Hij is niet hier, Hij is verrezen.” Hij leeft, en komt door de gesloten deur bij hen binnen. Ze kunnen het nau­we­lijks geloven. Thomas, de ongelo­vi­ge, nog het minst. Maar Hij komt opnieuw, en dan geeft ook Thomas zich gewonnen. Hij verschijnt aan de leer­lin­gen, aan de vrouwen, aan de Emmaüs­gan­gers, aan Petrus. En dan is er die enorme vreugde. Het besef dat Gods macht zoveel groter is dan alle kwaad, alle onheil, alle sterven.

Opstan­ding is Gods manier van scheppen

De steen is weggerold en het graf is leegNiets is bestand tegen Gods red­de­rende liefde, zelfs niet de dood. Dat is de bron van onze chris­te­lijke hoop. Maar, en ook dat leert de Opstan­ding van Jezus, Gods liefde en almacht herstelt niet gewoon het oude leven, maar schept uit dood en ondergang iets totaal nieuws. Jezus verschijnt in een nieuwe wer­ke­lijk­heid. Zo nieuw dat ze Hem eerst zelfs niet herkennen. Paulus schrijft later: “Wat gezaaid wordt in vergan­ke­lijk­heid, verrijst in onver­gan­ke­lijk­heid. Een na­tuur­lijk lichaam wordt gezaaid, een gees­te­lijk lichaam verrijst.” Zo was het bij Jezus. Zo zal het door Hem ook zijn bij ons. Dat is god­de­lijke belofte. Maar de belofte gaat nog ver­der. Het geldt voor alles wat dood gaat in je leven. Opstan­ding is Gods manier van scheppen. “Zie, Ik maak alles nieuw,”zegt Hij: het leven, de mens, de wereld. Het is cruciaal om dat goed te begrijpen. Er kan zoveel sterven in je leven: ver­wach­tingen, plannen, relaties, dier­ba­ren. Pasen wil zeggen: als je dat alles in geloof en ver­trouwen in Gods han­den weet te leggen, dan gaat hij daar­mee aan het werk. Dan zul je de opstan­dings­kracht van Christus ook ervaren in de gewone dingen van het leven. Niet in de zin dat Hij een oude verloren situatie altijd herstelt, maar wel dat Hij aan gebroken levens, mislukte plannen, diep verdriet, zelfs aan zonde en schuld, een verrassende wen­ding ten goede geeft, en nieuw leven schept.

Jozef in Dotan

Een prach­tig voor­beeld vind ik altijd de bijbelse ge­schie­de­nis van Jozef in Dotan. Ik heb er al eer­der naar verwezen. Jozef was de jongste zoon van Jacob, en zijn meest geliefde. Zijn broers zijn jaloers. Op een dag zien ze hun kans schoon. Ze wei­den de kudde in de wil­dernis van Dotan, als Jozef naar hen toe komt. Ze grijpen hem en verkopen hem als slaaf aan een Egyp­tische kara­vaan. Hun vader ver­tellen ze dat een wild beest Jozef heeft ver­slon­den. Jacob is ten dode toe bedroefd. Het berouw grijpt al snel ook de broers. Maar ze kunnen niets meer doen. Jozef is ver weg en niet meer te vin­den. Ze moeten ver­der met die grote schuld, maar zullen God wel om ver­ge­ving hebben gevraagd. Hij ant­woordt op het gebed en het lij­den van Jozef en van zijn broers op Zijn manier. Jozef klimt door Gods voor­zienig­heid in Egypte op van slaaf tot onderko­ning. Dan slaat een grote hon­gers­nood toe in de hele toen­ma­lige wereld in het Midden-Oosten. De broers moeten naar Egypte om graan te kopen en smeken de onderko­ning om hulp. Maar dan is er dat ontroerende moment van herken­ning, ver­ge­ving en ver­zoe­ning. Jozef haalt z’n vader, z’n broers en hun ge­zin­nen naar Egypte, redt zo hun leven en geeft hen een nieuwe toe­komst. God had die hele ge­schie­de­nis van schuld en verdriet veran­derd in vreugde en zegen voor Jozef, voor zijn broers en voor zijn oude vader. Ook dat is opstan­ding.

Hoop voor mens en wereld

Maar de belofte gaat nog ver­der. Pasen is niet alleen een ant­woord op ons eigen sterven en onze per­soon­lijke noden, maar geldt voor de hele mens­heid, voor de wereld en voor de Kerk. Ook daar maakt God alles nieuw langs de weg van kruis en schijn­ba­re ondergang. Zeker in onze tijd mogen we daaruit hoop putten. Er sterft zoveel in onze wereld, aan natuur, aan liefde, aan waar­heid, aan vrede, aan men­sen­le­vens. Velen zien nau­we­lijks nog licht. Maar dwars door lij­den, ver­nie­ti­ging, oorlog en chaos heen, is God al bezig iets nieuws te scheppen. In de mate waarin de mens Hem toelaat in onze gewonde wereld, bidt, ver­ge­ving vraagt, en bereid is zijn wegen te gaan, zal Hij sneller en min­der pijn­lijk uit de dra­ma­tiek van onze tijd een nieuwe toe­komst kunnen scheppen. Als we Hem blijven verbannen uit onze maat­schap­pij en ons leven, dan zullen we door de volle diepte van een wereldcata­stro­fe heen moeten gaan, alvorens opstan­ding en red­ding te beleven. Moge dit Pasen ons in­spi­re­ren om aller­eerst zelf, waar ons geweten dat ingeeft, naar God terug te keren in het spreken van een levens­biecht. In de centrale kerken van Am­ster­dam, bij Maria in Heiloo, in de abdij van Egmond, en in vele pa­ro­chies wordt er op u gewacht. Zeker in dit Jaar van de Barm­har­tig­heid zal God ons de volle maat van zijn liefde, ver­ge­ving en vrede schenken. In die zin wens ik u allen een Zalig Pasen.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021GeÔnspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vrede
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
donderdag, 6 februari 2020Gods plan met Amsterdam
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose