Bisdom Haarlem-Amsterdam












link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Reactie Diocesane Commissie op rapport Samson

gepubliceerd: dinsdag, 9 oktober 2012

Met ontroering in haar stem bood de directeur van Jeugdzorg Nederland gisteren, mede namens alle medewerkers (dus ook de daders!) haar oprechte excuses aan voor dat wat kinderen in overheidsin­stellingen op het gebied van seksueel misbruik is overkomen. Een mooi gebaar, maar steekt dit niet wat erg mager af tegen dat wat de verant­woorde­lijken binnen de R.K. Kerk twee jaar geleden over zich heen kregen?

Commissie SamsonEen misschien minder zichtbaar emotionele aarts­bisschop maakte datzelfde excuus, maar dat werd, ook door politici, afgedaan als obligaat en met te weinig empathie. Wat schetst mijn verbazing dat de huidige bewindslieden beweren erg geschokt te zijn (wist men dit dan niet? In de Kerk had men het toch ook moeten weten? ) maar verder niet eens een sorry over de lippen kunnen krijgen.

De R.K. Kerk is hard aangepakt, en terecht. Bisschoppen die zelf in de jaren van het misbruik nog kind waren werd gevraagd hun verant­woorde­lijkheid te nemen. Zij hebben dit royaal gedaan door zelf een onafhankelijke commissie (Deetman) in te stellen met een meldpunt en een klachten­commissie. Er is indringend archiefonderzoek gedaan en slachtoffers zijn daar vaak erg mee geholpen. Iets wat bij de overheid helaas niet kan, omdat het meeste volgens wettelijke bepalingen vernietigd is. Zou dat nu juist in de Kerk niet ‘doofpot’ heten?

Kerkelijke medewerkers hebben aan het onderzoek meegewerkt, iets wat bij de overheid kennelijk geweigerd kon worden. Alle aanbevelingen van Deetman zijn overgenomen en worden nog gevolgd. Dat is geen verdienste van de Kerk en vraagt ook niet om een schouderklopje. Het is plicht! Dit moet nu opnieuw gebeuren in de overheidsin­stellingen en andere sectoren in de samenleving. Niet omdat de Kerk dit verdient, maar de slachtoffers, want het gaat nog steeds om hen en hun verhalen zijn vaak gruwelijk. Daar waar de Kerk af te rekenen heeft met een zwaar belast historisch verleden, daar heeft de overheid te maken met een jeugdzorg waar kinderen tot op de dag van vandaag kennelijk lang niet allemaal veilig zijn.

Dat vraagt een grote verant­woorde­lijkheid van alle betrokkenen, en met name van de verant­woorde­lijke bewindslieden. Samson merkte overigens op dat de jeugdzorg lang ‘verzuild’ georga­ni­seerd was. De Kerk heeft van haar ‘mea culpa’ werk willen maken en heeft nog een flinke weg te gaan. Het is dus niet alleen aan de overheid, maar ook aan onze protestantse, joodse en humanistische collega’s  om dit voorbeeld te volgen en samen met de R.K. Kerk af te rekenen met het verleden, slachtoffers optimaal te helpen en samen wegen te vinden om de kinderen van nu de veiligheid en geborgenheid te bieden die ze verdienen.

Eric Fennis
Namens de Commissie Seksueel Misbruik
Bisdom Haarlem-Amsterdam




Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedure
dinsdag, 12 maart 2013Afronding procedure
donderdag, 15 november 2012Bisschoppen reageren op rapportage commissie Deetman
dinsdag, 2 oktober 2012Openbare jaarrapportage inzake seksueel misbruik
woensdag, 15 augustus 2012Berichtgeving over misbruik door pater S.
vrijdag, 22 juni 2012Vervolg van de aanpak van het seksueel misbruik
vrijdag, 22 juni 2012Seksueel misbruik: Wat doet de Kerk?
vrijdag, 11 mei 2012Klacht ingediend door familielid



Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose