Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Brochure Diocesaan diaconaal weekend

Zaterdag 10 en zondag 11 november 2012

gepubliceerd: woensdag, 27 juni 2012

10 en 11 november 2012 - Diocesaan diaconaal weekendDe in­for­ma­tiebro­chu­re over het Dio­ce­saan diaco­naal weekend van 10 en 11 no­vem­ber 2012 is nu ook digi­taal be­schik­baar.

“Deze bro­chu­re wil pa­ro­chies en Parochiële Caritas In­stel­lingen onder­steunen in het or­ga­ni­se­ren van een Diaco­naal Weekend. Het geeft tips over het or­ga­ni­se­ren van het Diaconale Weekend, over het idee achter het Diaconale Weekend en geeft allerlei li­tur­gische sug­ges­ties.”

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose