Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

“Doe maar wat Hij zeggen zal”

Mgr. Hendriks nieuwe hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam

gepubliceerd: donderdag, 8 december 2011

Paus Benedictus XVI heeft mgr. dr. Johannes Hendriks, rector van De Tiltenberg, benoemd tot hulp­bis­schop van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Dat heeft de Heilige Stoel op dinsdag 25 oktober bekendgemaakt. Mgr. Jan Hendriks wordt op 10 december in Hilversum gewijd, dit vanwege de res­tau­ra­tie van de St.Bavo in Haarlem, die dan nog in volle gang is. 

Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks werd geboren te Leidschendam op 17 november 1954. Hij volgde het klein-seminarie Leeuwenhorst te Noordwijkerhout, waaraan hij in 1973 eind­examen gymnasium α deed. Dat hij priester wilde worden, stond voor hemzelf al vast toen hij heel jong was. Al voordat hij zijn Eerste Communie had gedaan, riep hij dat hij later Paus wilde worden toen de juffrouw op school hem naar zijn toekomstplannen vroeg. “Daarna heb ik daar nooit mee zo aan gedacht, maar ik wist wel zeker dat ik priester wilde worden,” lacht hij tijdens de pers­con­fe­ren­tie ter gelegenheid van zijn benoeming.

Mgr.Hendriks is goed bekend in het bisdom en ook bisschop Punt kent hij al jaren: “We kennen elkaar uit de laatste klas van het seminarie, nu 33 jaar geleden.” In 1997 werd mgr.Hendriks vice-rector en studieprefect, in 1998 rector van het groot­semi­narie van het Bisdom van Haarlem-Amsterdam (De Tiltenberg) te Vogelenzang. Tevens is hij directeur van het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut dat in De Tiltenberg is gevestigd en dat in 2008 door de H. Stoel is opgericht als Hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen. Aan beide instituten is hij als docent verbonden. Hij heeft zich al die jaren met hart en ziel voor De Tiltenberg ingezet: “Ik vond mezelf een bevoorrechte positie hebben: je bent dag in dag uit bezig met de toekomst van de kerk en je hoort de prachtigste verhalen.” Hij zag de laatste jaren ook een positieve ont­wik­ke­ling: “We hebben de afgelopen jaren 40 priester­wijdingen gehad en veel diaken­wijdingen. Er ontstaat een nieuw elan!”

Mgr.Hendriks blijft bescheiden en nuchter onder zijn benoeming: “Ik hanteer al sinds mijn priester­wijding het motto van paus Johannes XXIIIe: Zoek niets en weiger niets.” Zijn wapenspreuk ‘Doe maar wat Hij zeggen zal’ past daarbij: “ Ik ben blij om dit te mogen doen. Ik wil midden in de maat­schappij staan om de Blijde Bood­schap te verkondigen.”

Artikel door Margot de Zeeuw in Samen Kerk van November.

Facebook

Het nieuws van de benoeming van mgr.Hendriks verspreidde zich razendsnel op dinsdag 25 oktober, mede dankzij het feit dat mgr.Hendriks het ook zelf op zijn facebook-pagina had gezet. Facebook-vriend en Samen Kerk redacteur Margot de Zeeuw greep de kans aan voor een chat­ge­sprek met de nieuwe bisschop!

 

 
Ik heb de afgelopen weken veel gesprekken gehad met de raden van bestuur van diverse grote financiële instellingen. Ik merk dat ze terugkeren naar normen en waarden en zich realiseren dat je zonder 'grondslag' geen bedrijf kunt runnen, dat je een 'bodem' nodig hebt. Denkt u dat de kerk een rol zou kunnen spelen bij deze ont­wik­ke­ling?
Ja zeker! Op de Tiltenberg zijn we daar druk mee bezig. Twee jaar geleden is daar het Centrum voor de Sociale Leer opgericht en dat houdt zich bezig met veel van dit soort vragen. Het volgende symposium dat wordt geor­ga­ni­seerd gaat precies over Economie en ethiek! Dus je wordt op je wenken bediend!
Zouden we daar als kerk dan niet meer mee de boer op moeten? Deelnemen aan het publieke debat bij­voor­beeld?
Helemaal mee eens! Maar daarvoor heb je bekwame, goed gevormde mensen nodig. Dus ik zou zeggen: laat iedereen meedoen met die studiedagen van het Centrum voor de Sociale Leer!
Ziet u voor uzelf en de andere bis­schop­pen ook een rol? De grote baas van een van onze grootste ziekte­kos­tenverzekeraars vertelde me dat zijn rol eigenlijk weinig anders is dan die van de pastoor, namelijk vertellen hoe het zou moeten en vervolgens het goede voorbeeld geven.
Ja, beide zijn belangrijk: woorden zonder daden slaan natuurlijk niet aan. Ik hoop zeker een bijdrage te leveren, maar het is ook belangrijk mijn eigen grenzen in de gaten te houden. Ik heb niet overal verstand van!
Hebt u dan bepaalde prioriteiten of aandachtsgebieden waarop u zich wilt gaan concentreren?
Voor mij is en blijft prioriteit nummer 1 de verkondiging van het evangelie. We hebben zo'n goede bood­schap, de beste die er is, vind ik. Maar moslims zeggen vol trots dat ze moslim zijn, wij kruipen in de hoek. En veel katholieken weten bijna niets van hun geloof af. Toch zijn steeds meer mensen ervan overtuigd dat er blijvende waarden zijn en zij zoeken...
Gaat u de nieuwe media betrekken bij de verkondiging? Wij zijn nu aan het chatten, bent u bij­voor­beeld straks be­schik­baar voor mensen die dat willen voor rechtstreeks 'chatcontact'?
Ik vind de sociale media wel belangrijk; de katholieke kerk moet die zeker meer betrekken bij de verkondiging en de com­mu­ni­ca­tie in het algemeen. Hoeveel tijd en gelegenheid ik er zelf voor zal hebben? FF zien...
Ik merk dat met name jongere generaties veel en intensief gebruik maken van de nieuwe media. Het zou een prachtige ingang zijn.
De com­mu­ni­ca­tie met de WJD-gangers gaat helemaal via facebook
Werkt dat goed? Hebt u het idee dat er op facebook uitwisseling ontstaat?
De jongeren die naar de WJD zijn geweest houden contact met elkaar via facebook en spreken zo ook af om elkaar te ontmoeten. Werkt prima, volgens mij!
Dan over naar de oudere generatie. U bent afgelopen week met uw ouders naar Rome geweest. Wat vinden zij van uw benoeming?
Zij zijn er best wel blij mee. Ik hoop natuurlijk dat dat zo zal blijven...
Hebben uw ouders een belangrijke rol gespeeld bij uw roeping en priester­schap?
Zij heb ben een belangrijke rol gespeeld in de opvoeding, natuurlijk. Zij hebben mij het geloof meegegeven. Daar ben ik hen dankbaar voor. Maar zij hebben mij nooit gepusht om priester te worden. Ik zou eerder zeggen: integendeel!
Hoezo integendeel?
Toen ik voor die keuze stond, was het begin van de zeventiger jaren. Je hoorde alleen van priesters die uittraden, maar priester worden... dat deed niemand. Mijn ouders hebben me toen wel gewezen op de moeilijkheden die eraan mijn roeping verbonden waren.
Waaraan moet ik dan denken?
Sommige van die moeilijkheden en vragen zijn er nu nog wel: waar gaat het naar toe met de Kerk, zul je wel gelukkig worden als priester? Het is een keuze voor het hele leven, weet wat je doet... enzovoorts
Hoe wist u dat u deze moeilijkheden zou kunnen over­win­nen - als dat de goede verwoording is, dat klinkt als strijd terwijl het dat misschien niet is geweest?
Voor mijzelf was die strijd er niet. ik had de innerlijke overtuiging dat dit de weg was die ik moest volgen. Ik had die overtuiging terug gekregen (na de puberteit) op een heel bepaald moment, toen ik een boek van W.F. Hermans aan het lezen was. Ik was toen eigenlijk wel zeker. Maar voor anderen om mij heen, waren de vragen en moeilijkheden er natuurlijk wel.
Is het geworden wat u ervan verwachtte?
Zeker! Ik heb er gelukkig nooit spijt van gehad.
Maar Margot: nu is mijn bezoek er....
Tot sprekens/ziens!
 Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 2 januari 2012Nieuwe rector Tiltenberg geďnstalleerd
zaterdag, 10 december 2011Fotoreportage bisschopswijding mgr. Hendriks Fotoreportage
zaterdag, 10 december 2011Nieuwe website van Mgr. Hendriks: Arsacal.nl
zaterdag, 10 december 2011Woord aan het einde van de bisschopswijding
zaterdag, 10 december 2011Benoemingsoorkonde
woensdag, 7 december 2011Alle Nederlandse bisschoppen bij wijding hulpbisschop Hendriks
dinsdag, 29 november 2011Wapen van hulpbisschop: Eucharistie, Maria en Johannes
vrijdag, 28 oktober 2011Wijding hulpbisschop Hendriks in Hilversum, niet in kathedraal
dinsdag, 25 oktober 2011Nederlandse bisschoppen verheugd over benoeming nieuwe hulpbisschop
dinsdag, 25 oktober 2011Nieuwe hulpbisschop voor Haarlem-Amsterdam
dinsdag, 25 oktober 2011Mgr. Dr. Jan HendriksBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose