Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Lokale gebedsacties

In het kader van de toewijding

gepubliceerd: woensdag, 23 maart 2022
foto: Centro Televisivo Vaticano
Toewijding van Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van Maria

Behalve in Rome en Fátima wordt op veel andere plaatsen in de wereld aan­dacht besteed aan de toe­wij­ding op vrij­dag 25 maart. Hier­on­der een over­zicht van lokale gebedsacties in ons Bisdom. U bent welkom om zich hierbij aan te sluiten.

Vrij­dag 25 maart

Ka­the­draal St Bavo, Haar­lem

wie: Mgr. Hendriks
wat/wanneer: Vrij­dag 25 maart om 17.00 uur Vespers met de bis­schop met gebed van toe­wij­ding

Genade­ka­pel Hei­lig­dom

wie: rector Jeroen de Wit, zusters en Hei­lig­dom OLV Ter Nood te Heiloo
wat/wanneer: Vrij­dag 25 maart om 11.30 uur Rozen­krans­ge­bed, 12.00 uur H. Mis

Basiliek H. Nicolaas, Am­ster­dam

wie: Pa­ro­chie H. Nicolaas
wat/wanneer: Vrij­dag 25 maart om 12.30 uur H. Mis

Kerk van de H. Gerardus Majella

wie: Missiezusters dienaressen van de H. Geest RK ABG pa­ro­chie Am­ster­dam
wat/wanneer: Vrij­dag 25 maart om 09.00 uur H. Mis

Kerk van H. Joannes de Doper, Hoofd­dorp

wie: Dekenaat Meerlan­den
wat/wanneer: Vrij­dag 25 maart om 17.00 uur Vesper­vie­ring

Kerk van St. Martinus, Zwaag

wie: Dekenaat Hoorn
wat/wanneer: Vrij­dag 25 maart om 09.00 uur H. Mis en aan­slui­tend Kruis­weg

Overige Gebedsini­tia­tie­ven voor Oekraïne

Hei­lig­dom OLV Ter Nood te Heiloo

wat/wanneer: Zater­dag 26 maart 15.00 uur tot zon­dag 27 maart 15.45 uur
24 uur voor de Heer met biecht­gele­gen­heid
Genade­ka­pel Hei­lig­dom

Basiliek H. Nicolaas, Am­ster­dam

wie: Groepen van de Russisch-Orthodoxe Kerk
wat/wanneer: Regel­ma­tig/dage­lijks wor­den lie­de­ren gezongen bij de icoon van de H. Nicolaas

Basiliek H. Nicolaas, Am­ster­dam

wie: Pa­ro­chie H. Nicolaas
wat/wanneer: dage­lijks van 11.00 tot 15.00 uur moge­lijk­heid tot kaarsje ops­te­ken en in intentie­boek schrijven
in de tot “Vredes­ka­pel” omge­doopte Maria­ka­pel bij een moderne Pieta van Hans Versteeg, voor­stel­lende een moe­der met haar dode zoon in het oorlogs­ge­bied,

Aalsmeer

wie: Pa­ro­chie Onze Lieve vrouw van de Berg Karmel
wat/wanneer: boete­vie­ring vrij­dag 25 maart om 19.00 uur

Uithoorn

wie: Emmaüspa­ro­chie
wat/wanneer: boete­vie­ring vrij­dag 25 maart om 17.00 uur

Heer­hu­go­waard

wat/wanneer: R.K. Pa­ro­chie van de H. Dio­ny­sius in Heer­hu­go­waard
Vrij­dag 25 maart
08.30 uur: Rozen­krans voor vrede in Oekraïne en Rusland
09.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring
09.30 uur: Akte van Toewij­ding van Oekraïne en Rusland en heel de wereld aan het On­be­vlekt Hart van Maria

Assendelft R.K. kerk H. Odulphus

wat/wanneer: Vrij­dag 25 maart om 19.00 uur: Gezongen H. Mis met mgr. Hendriks en akte van toe­wij­ding
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose