Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerstmis in de Kathedraal

gepubliceerd: dinsdag, 15 december 2009
Het kerst­feest in de Ka­the­draal wordt op woens­dag­avond 23 de­cem­ber geopend met het Festival of Lessons and Carols.
De Bavo­can­to­rij van het Ka­the­drale Koor zal deze vie­ring ver­zorgen, waarin de beide Bis­schop­pen voor­gaan.
De vie­ring begint om 20.00 uur en de toegang is vrij.

Op don­der­dag 24 de­cem­ber (kerst­avond) zijn de nacht­mis­sen in de Ka­the­draal om 21.00 uur en 23.30 uur. Daaraan voor­af­gaand, om 17.00 uur, is er een kin­derkerst­vie­ring.

Het Ka­the­drale Koor zingt de vaste mis­de­len uit de Krönungsmesse van Mozart.
  • Voor de nacht­mis­sen wor­den toegangs­kaarten uitge­ge­ven. Alleen voor de nachtmis van 23.00 uur zijn nog kaarten be­schik­baar. Deze kunnen wor­den af­ge­haald op zon­dag 20 de­cem­ber, aan­slui­tend aan de Hoogmis van 10.00 uur, of voor aan­vang van de nachtmis.
Op Eerste Kerst­dag, vrij­dag 25 de­cem­ber is de Pontificale Hoogmis van Kerst­mis om 10.30 uur. Het Ka­the­drale Koor zingt dan de vaste mis­de­len uit de Spatzenmesse van Mozart.

Op Tweede Kerst­dag, zater­dag 26 de­cem­ber, is de Eucha­ris­tieive­ring om 10.00 uur, met samenzang.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose