Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

The Missionary School

gepubliceerd: maandag, 11 maart 2019

The Missionary School

The Mis­sio­na­ry School biedt een vor­mings­tra­ject voor jon­ge­ren met een stevige geloofs­vor­ming en per­soon­lijke ont­wik­ke­ling in lei­der­schap en project­ma­tig werken. Daar­naast biedt het ook een kader om jon­ge­ren een rol te geven in een geloofs­ge­meen­schap.

Voor pa­ro­chies is dit project een kans om aan de slag te gaan met jon­ge­ren­werk, eventueel aanwe­zig jon­ge­ren­werk te ver­ster­ken en/of het een missio­naire insteek te geven. We laten je graag kennis­ma­ken met The Mis­sio­na­ry School.

Samen­wer­ken in een groep en met je omge­ving

The Missionary SchoolAlleen ga je sneller, samen kom je ver­der! Samen­wer­ken is iets wat je op veel vlakken in je leven tegen­komt. Zeker als het gaat om je toe­koms­tige baan of bij het doen van vrij­wil­li­gers­werk en hobby’s. Tijdens The Mis­sio­na­ry School steken we veel tijd in jouw lei­der­schaps­ont­wik­ke­ling. Maar naast het ont­dek­ken van je per­soon­lijke krachten en lei­der­schapskwali­teiten is het goed om te kijken hoe je om kunt gaan met ver­schil­lende situaties en met groepen. Ook als het gaat om samen­werken met jon­ge­ren en vrij­wil­li­gers in de context van de kerk, vraagt dat om een spe­ci­fie­ke aanpak. Ook dat leer je in The Mis­sio­na­ry School.

Ontdek de jon­ge­ren­cul­tuur

We duiken samen met jou dieper in de jon­ge­ren­cul­tuur: Wat zijn de laatste trends en waar hou­den jon­ge­ren zich mee bezig? Je ontwikkelt jezelf in het werken met groepen, feedback geven en coachen. Je leert hoe je jon­ge­ren zo kunt sti­mu­leren dat ze echt iets leren, ook als het las­tig is of de motivatie aan­vanke­lijk ontbreekt..

Werken met jon­ge­ren, en zeker in de hui­dige maat­schap­pij, vraagt om een per­soon­lijke aanpak. Tege­lijker­tijd kun je niet met ie­der­een om je heen een per­soon­lijke band opbouwen. Je leert hoe je daar als team mee om kunt gaan.

Met The Mis­sio­na­ry School kijken we naar wat je bereikt met welke jon­ge­ren­acti­vi­teit. We werken aan vragen, zoals: Hoe ga je met jon­ge­ren op zoek naar meer ver­die­ping? Hoe zorg je voor een sterker groeps­ge­voel? Of hoe wil je nieuwe jon­ge­ren aan jouw groep bin­den. Elk doel vraagt om een spe­ci­fie­ke aanpak. Kortom: Weet wat je doet, met wie je werkt en hoe daar­mee om te gaan!

Ontdek meer in The Mis­sio­na­ry School!

Wil je meer weten over dit traject? Kijk voor meer in­for­ma­tie op Jonge­kerk.nl of neem contact met ons op voor een oriën­te­rend gesprek.

tele­foon: (023) 511 26 36
e-mail: info@jonge­kerk.nl
web­si­te: www.jonge­kerk.nlGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 24 november 2020Diocesane WJD voortaan op Christus Koning
donderdag, 5 november 2020Q&A met Marcel Poorthuis
maandag, 2 november 2020Missionaire parochies
zaterdag, 24 oktober 2020Duimen daar krijg je scheve tanden van Video
dinsdag, 20 oktober 2020Netwerkbijeenkomst - Weerstand
maandag, 19 oktober 2020Logo Wereldjongerendagen 2023 Video
zondag, 11 oktober 2020Q&A met Martijn van Helvert Video
zaterdag, 3 oktober 2020‘De onbekende wereld van Jakob’ Video
dinsdag, 15 september 2020Start tweede seizoen The Missionary School
donderdag, 10 september 2020Online cursus Liefde en Seksualiteit
dinsdag, 8 september 2020The Missionary School Video
dinsdag, 11 augustus 2020Q&A sessie over Maria Video
maandag, 3 augustus 2020Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
woensdag, 29 juli 2020Q&A sessie over Missie Video
dinsdag, 14 juli 2020Save the date - WJD@Home
zaterdag, 27 juni 2020Avond van Barmhartigheid
vrijdag, 26 juni 2020Dinsdag 30 juni - The Missionary School in beeld Video
dinsdag, 23 juni 2020Aangepast tienerkamp BreakOut
dinsdag, 23 juni 2020Q&A-sessie met Mgr. Hendriks - De Eucharistie Video
woensdag, 10 juni 2020Online tienerdag - Create VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose