Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Niemand leeft voor zichzelf

Nationale Requemviering voor overleden defensiepersoneel

gepubliceerd: woensdag, 7 november 2018

Onder grote belang­stel­ling werden zaterdag 3 november 2018 alle overleden militairen en burgers van de Krijgsmacht plechtig herdacht in de Sint Odulphus­kerk in Best. Zo werd door nabestaanden en militaire autoriteiten erken­ning, waardering en respect tot uitdrukking gebracht voor de overleden personeelsleden van Defensie.

Het Nationaal Katholiek Thuisfront en de Dienst RKGV bij Defensie, die deze herdenking ieder jaar organiseert op de eerste zaterdag na Allerzielen, vindt de viering van essentieel belang omdat op die manier troost geboden wordt aan hen, die een dierbare in hun leven moeten missen.

Het thema van de viering was “Niemand leeft voor zichzelf”.

Homilie Mgr. Punt

In zijn preek sprak Krijgsmacht bisschop Mgr. Jos Punt over breuklijnen in de geschiedenis. In 1989 bij de val van de Berlijnse muur en het einde van het communistische tijdperk, kwam dat niet alleen door verstandige politiek, maar zeker ook door de Geest van God. Die hebben we nodig nu er opnieuw een breuklijn ontstaat tussen Rusland, China en Iran en het Westen, aldus Mgr. Punt.

Agressie wordt niet overbrugd door de politiek. Voor de strijd tussen goed en kwaad, tussen donker en licht hebben we opnieuw die Geest nodig. We mogen niet stil blijven zitten en het kwade boven laten komen. We moeten liefde en licht niet laten doven.

De politiek kan niet zonder 3 kernbegrippen.

  • Liefde: Uitingen van respect, mededogen en bereidheid om ruimte te geven aan vrede.
  • Gerechtigheid: respect voor de ordening en wetten die God in de Schepping heeft gelegd.
  • Gebed: De macht en de kracht van het gebed. Paus Leo XIII stelde in 1886 een gebed in tot de aartsengel Michael tegen de boze geesten en het kwaad in de wereld. Paus Franciscus heeft dit gebed onlangs opnieuw ingesteld en te bidden voor licht en loutering. Vergeving van zonden is de kern van ons geloof. We kunnen het kwaad uit ons leven bannen en leven in het licht. We moeten ook bidden voor onze overledenen om verder op te gaan in dit licht.

Kaarsjes en kranslegging

Aan het einde van de Requiem­viering werden ter nagedachtenis aan dierbare overledenen kaarsjes ontstoken door twee moeders van overleden militairen en werden meer dan 90 namen genoemd van hen voor wie een intentie was gevraagd. Brigadegeneraal Gerard Koot, commandant van de 13 Lichte Brigade in Oirschot legde een krans uit eerbetoon aan allen die zijn overleden.

Daarna werd de Last Post geblazen en werd twee minuten stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overleden burgers en militairen. Na het zingen van het Wilhelmus werd iedereen in de gelegenheid gesteld om langs de krans te defileren.

Cantorij en koperkwintet

De Cantorij van de Kathedrale Basiliek van St. Bavo, onder leiding van dirigent Rens Tienstra, uit Haarlem zong delen uit het Requiem van Duruflé en ook het koperkwintet van de fanfare “Bereden Wapens” uit Vught onder leiding van Rob Geurts verleende muzikale mede­wer­king.

Na afloop werd er in de Prinsenhof onder het genot van een kopje koffie en een broodje nog nagepraat. Het NKT en de Dienst RKGV van Defensie kunnen opnieuw terugzien op een waardevolle herdenkings­viering.

Jaarlijkse Nationale Requiem­viering

Sinds de Tweede Wereld­oor­log worden nabestaanden van overleden militairen en burgers voor deze herdenkingsdienst uitgenodigd. De Nationale Requiem­viering wordt ieder jaar gehouden op Allerzielen of de eerste zaterdag na Allerzielen. De organisatie is in handen van het Nationaal Katholiek Thuisfront en de RK Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie. Volgend jaar is de Requiem­viering op zaterdag 2 november 2019.

(fotoserie: Fotografie Marijke Vermeulen)Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 22 september 2019Requiemmis voor overleden defensiepersoneel
maandag, 10 juni 2019Militaire bedevaart naar Lourdes
vrijdag, 21 september 2018Requiemmis overleden defensiepersoneel
maandag, 28 mei 2018Zestigste militaire bedevaart naar Lourdes Video
maandag, 6 november 2017Grote belangstelling herdenkingsviering Defensiepersoneel
maandag, 22 mei 2017Militaire Bedevaart naar Lourdes
maandag, 24 oktober 2016Jaarlijkse Requiemviering overleden militairen
maandag, 25 april 201658e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 11 november 2015Nationaal Militair Requiem
dinsdag, 12 mei 201557e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 8 oktober 2014Nationale Militaire Requiemviering
maandag, 2 juni 201456e Militaire Bedevaart Lourdes 2014
maandag, 5 mei 2014Mgr. Punt naar 56e internationale militaire bedevaart
dinsdag, 8 november 2011Plechtige herdenkingsdienst voor overleden Defensiepersoneel VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose