Bisdom Haarlem-Amsterdam










Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Slotdocument jongerensynode

En brief aan jongeren

gepubliceerd: maandag, 29 oktober 2018

“De Kerk en de wereld hebben jullie enthou­si­asme dringend nodig.” Dat is de titel van een brief die de synodevaders hebben opgesteld aan jonge mensen. De brief en het slot­do­cu­ment van de jongeren­synode zijn zaterdag 27 oktober gepubliceerd - het slot­do­cu­ment is voorlopig alleen nog in het Italiaans be­schik­baar.

Brief

De korte brief is tijdens de synode in samen­spraak met alle deelnemers geschreven met als doel de jongeren een bood­schap van hoop, vertrouwen en bemoediging te bieden en hen duidelijk te maken dat de Kerk wil luisteren naar de stem van Jezus die doorklinkt in hun vele stemmen, kreten van enthousiasme maar ook in hun momenten van stilte.

Brief van de synodevaders aan de jongeren

Wij, synodevaders, richten ons tot jullie, jongeren van deze wereld, met een woord van hoop, vertrouwen, troost. In deze dagen zijn wij bijeengekomen om te luisteren naar de stem van Jezus, “de eeuwig jonge Christus”, en in Hem jullie vele stemmen, jullie jubelkreten, klachten en stiltes te herkennen.

Wij weten van jullie innerlijk zoeken, de vreugde en de verwachtingen, het verdriet en de angst die jullie onrust vormen. Wij wensen dat jullie nu een woord van ons horen: wij willen medewerkers zijn van jullie vreugde, opdat jullie verwachtingen veranderen in idealen. Wij zijn er zeker van dat jullie bereid zullen zijn om je met jullie wil om te leven ervoor in te zetten dat jullie dromen gestalte krijgen in jullie bestaan en in de geschiedenis van de mensheid.

Laten onze zwakheden jullie niet ontmoedigen, laten broosheid en zonden geen obstakel zijn voor jullie vertrouwen. De Kerk is een moeder voor jullie, zij laat jullie niet in de steek, zij is bereid jullie op nieuwe wegen te begeleiden, op de hoog­ge­le­gen paden waar de wind van de Geest krachtiger waait en de wolken van onverschilligheid, oppervlakkigheid en moedeloosheid wegvaagt.

God heeft de wereld zo liefgehad dat Hij haar zijn Zoon heeft geschonken. Wanneer dan de wereld zich keert naar het materiele, het onmiddellijk succes, het genot en de zwaksten verplettert, helpen jullie haar dan zich weer op te richten en de blik te richten op de liefde, de schoonheid, de waarheid en de gerechtigheid.

Wij zijn een maand lang samen op weg geweest met enkelen van jullie en vele anderen die met ons in gebed en genegenheid waren verbonden. Wij wensen deze weg nu voort te zetten in ieder gedeelte van de wereld waarheen de Heer Jezus ons stuurt als missionaire leerlingen.

De Kerk en de wereld hebben dringend behoefte aan jullie enthousiasme. Word reisgenoten van de zwaksten, de armen, de door het leven getekenden.

Jullie zijn het heden, wees een stralende toekomst.

Slot­do­cu­ment

In het slot­do­cu­ment zijn in 167 stellingen de besprekingen over alle deelthema’s van de synode samengevat. Ook dit gebeurde in samenspraak met de synodevaders, die onder meer door het indienen van wijzigingsvoorstellen konden reageren op het concept. Over de definitieve stellingen werd uiteindelijk gestemd. Voor alle stellingen was een ruime twee derde meerderheid.

Mgr. Everard de Jong

Mgr. De Jong, deelnemer aan de synode namens de Nederlandse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, heeft deelgenomen aan en heeft meegesproken in alle plenaire- en groepssessies tijdens de synode. Hij kon in verband met een wijding in het bisdom Roermond uiteindelijk niet stemmen maar heeft er vertrouwen in dat in het document de stem van alle deelnemers doorklinkt. Hij zegt hierover in een eerder gegeven interview:

De stemming geeft aan hoe de bis­schop­pen de paus willen adviseren. Niet meer en niet minder. Het is een indicatie hoe deze synodale vertegen­woor­diging van het wereldepiscopaat de jongeren ziet en hoe we als Kerk met hen onze hoop op een eeuwig leven kunnen delen en er voor hen kunnen zijn. De paus kan daar mee doen wat hij wenst. Maar het is ook voor de bis­schop­pen zelf een graadmeter van hoe hun eigen ideeën gedeeld worden door hun ‘collegae’.

(bron: rkkerk.nl)



Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 25 september 2019Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart Rome
vrijdag, 20 september 2019The Missionary School is begonnen!
donderdag, 5 september 2019Jongerenplatform zoekt versterking
dinsdag, 27 augustus 2019The Missionary School van start!
woensdag, 26 juni 2019Thema WJD 2022 bekendgemaakt Video
woensdag, 22 mei 2019Tienerkamp BreakOut
woensdag, 15 mei 2019Verslag Laudato sií -avonden
maandag, 29 april 2019Website Themissionaryschool.nl
donderdag, 25 april 2019Generation start-up
woensdag, 17 april 2019Wereldjongerendag Heemskerk
dinsdag, 26 maart 2019Jongerenavonden encycliek Laudato Sií
maandag, 11 maart 2019The Missionary School
vrijdag, 8 maart 2019The Missionary School
donderdag, 7 maart 2019Wat leer jij in The Missionary School?
woensdag, 6 maart 2019Netwerkende jongeren
woensdag, 6 maart 2019The Missionary School
dinsdag, 5 maart 2019Tienerkamp BreakOut
maandag, 4 maart 2019The Missionary School
zaterdag, 2 maart 2019WJD Vlog #2 Locals of Panama Video
vrijdag, 1 maart 2019Informatieavond The Missionary School



Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose