Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Met uw parochie op bisdombedevaart

Meivakantie 2018 • Assisi

gepubliceerd: dinsdag, 27 juni 2017
foto: Roberto Ferrari
Met uw parochie op bisdombedevaart

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gaat in de mei­va­kan­tie van 2018 op bede­vaart naar Assisi. Deze bede­vaart zal in het teken staan van de Heilige Fran­cis­cus en Clara uit Assisi. Het leven van deze twee heiligen heeft een grote indruk op de stad achter­ge­la­ten die tot op de dag van vandaag velen inspireert. Voor ons bisdom de kans om aan de hand van deze voor­beel­den op weg te gaan.

Ook voor uw geloofs­ge­meen­schap is het een impuls die zal bijdragen aan een grote ver­bon­den­heid onder elkaar, ons bisdom en met de wereld­kerk. Maar na­tuur­lijk ook een manier voor een per­soon­lijke ont­moe­ting met God.

Bus of vliegtuig

De reis zal plaats­vin­den in de mei­va­kan­tie van 2018. Er komt een bus­reis en een vliegreis. Tijdens de bede­vaart zal er een aantal ge­za­men­lijke vie­rin­gen zijn. Voor jon­ge­ren en tieners is er een apart pro­gram­ma. Ook voor jonge ge­zin­nen is er een spe­ci­fiek aanbod. Ie­der­een is welkom, van jong tot oud, ker­ke­lijk of min­der ker­ke­lijk betrokken.

Bus­reis: zater­dag 28 april t/m zon­dag 6 mei 2018
Vliegreis: maan­dag 30 april t/m zater­dag 5 mei 2018

Am­bas­sa­deurs

Voor deze bede­vaart zoekt het bisdom en­thou­siaste am­bas­sa­deurs die de bede­vaart in de eigen pa­ro­chie willen promoten. Als am­bas­sa­deur bent u de contact­persoon voor het bisdom en voor uw pa­ro­chie. In sep­tem­ber zijn er in­for­ma­tie­bij­een­komsten voor am­bas­sa­deurs waar het laatste nieuws over de bede­vaart zal wor­den bekendgemaakt, zoals het pro­gram­ma en prak­tische reisin­for­ma­tie.

Voor de bede­vaart zijn ook reis­lei­ders en gidsen nodig. Kennis over Assisi en erva­ring als reis­lei­der is niet direct vereist. Vooraf krijgen reis­lei­ders en gidsen een trai­ning, waarbij ze van alle in­for­ma­tie wor­den voor­zien. Opgeven kan via on­der­staan­de contactge­ge­vens,

Van harte uit­ge­no­digd

Mgr. Punt en Mgr. Hendriks nodigen u van harte uit om mee te gaan op een reis tussen tijd en eeuwig­heid die u en uw pa­ro­chie niet snel zullen vergeten!

Aanmel­den en meer info

Wilt u in uw pa­ro­chie am­bas­sa­deur zijn voor deze bede­vaart of ziet u een rol als reis­lei­der of gids wel zitten? Meld u aan per e-mail. Voor vragen over de bede­vaart kunt u e-mailen of bellen met project­lei­der Lyanne Blonk.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 5 juli 2019“Bidden geeft mij vertrouwen” Video
zaterdag, 16 februari 2019Assisi-pelgrim op Katholiekleven.nl Video
woensdag, 4 juli 2018Broeder Fer in Geloofsgesprek
zondag, 10 juni 2018Zonovergoten reünie Assisibedevaart
woensdag, 6 juni 2018Reünie voor Assisi-pelgrims
zaterdag, 19 mei 2018Clara en Franciscus voor jonge kinderen
zaterdag, 5 mei 2018Kom Schepper Geest
zaterdag, 5 mei 2018Tweede vlog van de Assisibedevaart Video
zaterdag, 5 mei 2018Toespraak prins Jaime de Bourbon de Parme Video
zaterdag, 5 mei 2018Fotoserie Assisibedevaart dag 5
vrijdag, 4 mei 2018Tieners en jongeren bezoeken Heilige plaatsen in en rond Assisi
vrijdag, 4 mei 2018Wees maar niet bang...!
donderdag, 3 mei 2018Fotoserie Assisibedevaart dag 4
donderdag, 3 mei 2018Eerste vlog van de Assisibedevaart Video
woensdag, 2 mei 2018Fotoserie Assisibedevaart dag 3
woensdag, 2 mei 2018Kinderwoorddienst
dinsdag, 1 mei 2018Tieners en jongeren goed begonnen
dinsdag, 1 mei 2018Een kwestie van vertrouwen
maandag, 30 april 2018Dag 1: Het zijn de kleine dingen...
zondag, 29 april 2018Eerste pelgrims per bus onderweg naar AssisiBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose