Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Taken van het kardinalencollege

gepubliceerd: zaterdag, 16 februari 2013

De kardinalen van de orde der Bis­schop­pen kiezen onder voorzitter­schap van de subdeken, de deken - die het kardinalencollege voorzit (c. 352 §1) - uit hun midden, welke keuze daarna door de Paus moet worden bevestigd (c. 352 §2). De subdeken wordt eveneens door deze kardinalen gekozen, onder voorzitter­schap van de deken (c. 352 §3). Ook deze verkiezing moet vervolgens door de Paus worden goedgekeurd. Beiden, deken en subdeken,  dienen in Rome woo­nachtig te zijn (c. 352 §4).

De kardinaal-camerlengo is hiervoor al besproken.

KardinalencollegeDe eerste van de kardinaal-diakens (proto-diaken) kondigt de naam van de nieuw-gekozen Paus aan en reikt in naam van de Paus de pallia uit (een witte wollen band met zeven kruisjes die aarts­bis­schoppen dragen), tenzij de Paus dit zelf doet (c. 355 §2). Het zijn de kardinaal-diakens, meestal curie-kardinalen die bij pauselijke plechtigheden de Paus in dalmatiek assisteren.

Sommige kardinalen zijn werkzaam in het bestuurs­ap­pa­raat van de paus: de Romeinse curie, die bestaat uit Con­gre­ga­ties, Raden, Rechtbanken en allerlei commissies. De hoofden van de con­gre­ga­ties (een soort ministeries) en de Apos­to­lische Signatuur (hoogste rechtbank binnen de katholieke kerk), dragen de titel van kardinaal-prefect. Aan het hoofd van sommige Raden binnen de curie staat eveneens een kardinaal die president wordt genoemd.

Voor kardinalen die aan het hoofd staan van dicasteries (Con­gre­ga­ties, Raden, Commissies, Rechtbanken...) of andere permanente instituten van de Romeinse curie en van Vaticaanstad, geldt evenzeer als voor de Bis­schop­pen en de pastoors dat zij op hun 75e verjaardag hun ontslag moeten aanbieden (c. 354).

Kardinalen staan onder het gezag van de Paus met wie zij nauw moeten samenwerken (c. 356). Alleen de Paus zelf heeft het recht om te oordelen over kardinalen (c. 1405 §1 n. 2).

De kardinalen komen bijeen in consistorie wanneer zij de Paus dienen te raden. Voor het gewoon consistorie worden tenminste de kardinalen die in Rome verblijven, uitgenodigd; voor een buitengewoon consistorie ter bespreking van dringende, zeer ernstige zaken worden alle kardinalen uitgenodigd. Deze consistories zijn gewoonlijk geheim, tenzij een deel van een consistorie publiek is, zoals dat bij de liturgische plechtigheden van een kardinaalscreatie het geval is (vgl. c. 353).

Onder de belangrijkste taken van het kardinalencollege behoren het bestuur van de kerk als de zetel van de paus vacant is en de keuze van een nieuwe paus in het conclaaf.
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 16 februari 2013Welke pausen hebben afstand gedaan?
zaterdag, 16 februari 2013Bestuur van de Kerk als de zetel van de paus vacant is
zaterdag, 16 februari 2013Waar komt het woord ‘kardinaal’ eigenlijk vandaan?
zaterdag, 16 februari 2013Geschiedenis van de pauskeuze
zaterdag, 16 februari 2013De pauskeuze nu
zaterdag, 16 februari 2013Wanneer en hoe wordt de gekozene paus?Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose