Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

gepubliceerd: maandag, 4 april 2016
Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
De onafhankelijke stichting Beheer & Toezicht inzake seksueel misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland geeft in zijn jaarverslag over 2015 inzicht in wat er gedaan is voor de 3056 slachtoffers die zich sinds 2010 gemeld hebben.

Het bestuur van de stichting doet verslag van de activiteiten van het Platform Hulpverlening, de Klachten­commissie, de Compensatie­commissie en het Bureau Meldpunt. De bestuurssamen­stelling wordt vermeld en de kosten die zijn gemaakt in 2015.

Het jaarverslag bevat drie bijlages. In bijlage 1 wordt gerapporteerd over de meldingen, klachten en uitspraken per 31 december 2015. Bijlage 2 geeft een overzicht van schikkingen tot en met 31 december 2015. Bijlage 3 bevat informatie over compensaties die door ordes/congregaties en bisdommen zijn betaald.

Geheimhouding en steunbewijs

Bij het overzicht van schikkingen tot en met 31 december 2015 (bijlage 2) zegt het Jaarverslag: “Bij schikkingen (meestal in de vorm van vast­stellings­overeen­komsten) wordt standaard (ook in het belang van slachtoffers) geheimhouding afgesproken. Uit schikkingen die via bemiddeling van de Klachten­commissie of via mediation door Slachtoffer in Beeld, SiB, zijn bereikt, wordt informatie over de daders aan het Meldpunt ter beschikking gesteld voor steunbewijs in andere zaken. Dat leidt ook tot door het Meldpunt zelf gestarte herzieningen in zaken waar eerst onvoldoende steunbewijs was.

Schikkingen die buiten het Meldpunt om tot stand zijn gekomen, kunnen ook van belang zijn voor steunbewijs. Het Meldpunt heeft geregeld kerkelijke instanties verzocht om afschriften van die schikkingen en deze gekregen. Ook ongevraagd hebben kerkelijke instanties deze informatie verstrekt. Aangezien met name de organisatie van slachtoffers KLOKK met veruit de meeste slachtoffers contact heeft, houdt ook deze lotgenoten­organisatie het Meldpunt op de hoogte van schikkingen en eventueel steunbewijs. Op grond daarvan beschikt het Meldpunt over een bij benadering volledig beeld.”

Meer informatieGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
dinsdag, 2 oktober 2012Openbare jaarrapportage inzake seksueel misbruik
woensdag, 15 augustus 2012Berichtgeving over misbruik door pater S.
vrijdag, 9 maart 2012Verklaring inzake seksueel misbruik
maandag, 30 januari 2012Mgr. Hendriks: Misbruik sneeuwt ’t goede in Kerk onder Video
woensdag, 14 december 2011Homilie tijdens de bisschopswijding
dinsdag, 27 april 2010Bisschop schrijft vervolgbrief over seksueel misbruik
donderdag, 11 maart 2010Bisschop schrijft pastorale brief aan gelovigen over kindermisbruikBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose