Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

gepubliceerd: dinsdag, 7 juli 2015

Meldingen van grens­over­schrijdend gedrag in de Rooms Katholieke Kerk kunnen in Nederland worden gedaan bij het nieuwe RK Meldpunt Grens­over­schrijdend Gedrag. Dit meldpunt is opgericht op 1 mei 2015. Om mensen hierop attent te maken zijn een affiche en verwijskaartjes gemaakt.

Affiche en de verwijskaartjes

Affiche - RK Meldpunt Grensoverschrijdend GedragHet affiche en de verwijskaartjes worden via de bisdommen verzonden aan parochies en daarnaast verspreid binnen de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR).

Het affiche en de verwijskaartjes verwijzen naar de speciale website en geven aan: “Het gedrag van degenen die pastoraal werkzaam zijn kan mensen inspireren en motiveren. Wanneer dat gedrag echter grenzen overschrijdt, kan het ook aanstoot geven en het geloof van mensen ondermijnen. Het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid in de RK Kerk is van groot belang.”

Daarom wordt eenieder die in de RK Kerk werkzaam is opgeroepen zich te richten naar de Gedragscode Pastoraat. De Gedragscode Pastoraat geeft heldere kaders voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg in de R.K. Kerk en andere (vrijwillige) medewerkers.

Ingesteld door Bisschoppen­confe­rentie en de KNR

Het R.K. Meldpunt Grens­over­schrijdend Gedrag werd ingesteld op initiatief van de Bisschoppen­confe­rentie en het bestuur van de KNR om schendingen van Gedragscode Pastoraat binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken. Deze gedragscode trad per 1 juli 2014 in werking. De gedragscode beschrijft wat onder grens­over­schrijdend gedrag wordt verstaan, bevat concrete normen en geeft een helder beeld van gepast en ongepast gedrag.

Maak er een punt van

Het voorkomen van grens­over­schrijdend gedrag is van groot belang. De RK Kerk werkte eerder dit jaar binnen het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) mee aan de campagne ‘Seksueel grens­over­schrijdend gedrag. Maak er een punt van’. Via deze campagne werd binnen de RK Kerk met name bij parochie­besturen aandacht gevraagd voor aandacht voor de preventie van grens­over­schrijdend gedrag. Ook tijdens het Katholieke Jongerendag Festival (KJD) op 7 juni van dit jaar was er aandacht voor deze campagne.

Links
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
dinsdag, 2 oktober 2012Openbare jaarrapportage inzake seksueel misbruik
woensdag, 15 augustus 2012Berichtgeving over misbruik door pater S.
vrijdag, 9 maart 2012Verklaring inzake seksueel misbruik
maandag, 30 januari 2012Mgr. Hendriks: Misbruik sneeuwt ’t goede in Kerk onder Video
woensdag, 14 december 2011Homilie tijdens de bisschopswijding
dinsdag, 27 april 2010Bisschop schrijft vervolgbrief over seksueel misbruik
donderdag, 11 maart 2010Bisschop schrijft pastorale brief aan gelovigen over kindermisbruikBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose