Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Verlengde openstelling klachtenprocedure

Tot en met 30 april 2015

gepubliceerd: zaterdag, 1 november 2014
Advertentie verlenging indiendingstermijn klachten seksueel misbruikHet bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht inzake Seksueel Misbruik in de RK Kerk (Meldpunt Seksueel Misbruik RKK) heeft op vrijag 31 oktober via een advertentie in vier landelijke dag­bladen bekend­gemaakt, dat de termijn waarbinnen het mogelijk is om klachten in te dienen betreffende verjaarde zaken en tegen over­leden personen is verlengd en wel tot en met 30 april 2015. De adver­tentie werd geplaatst in De Telegraaf, De Volkskrant, het AD en dagblad Trouw.

De bekendmaking wordt gedaan met het oog op de uitvoering van het rechterlijk vonnis van 1 oktober 2014, gewezen tegen de Bisschoppen­conferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen in het kort geding dat diende op donderdag 18 september 2014. Dit kort geding was aangespannen door het Vrouwen­platform Kerkelijk Kinder­misbruik (VPKK) tegen de RK Kerk in Nederland inzake de sluitings­datum van 1 juli 2014 voor het indienen van klachten over verjaarde gevallen van seksueel misbruik en tegen overleden personen. Op woensdag 1 oktober 2014 deed de rechter uitspraak in dit kort geding.

De uitspraak van de voorzieningen­rechter van de rechtbank Midden-Nederland luidde dat de Katholieke Kerk het indienen van klachten over seksueel misbruik langer mogelijk moet maken. Het moet tot 1 mei 2015 mogelijk zijn om klachten in te dienen tegen overledenen en inzake verjaard misbruik.

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
Postbus 13277
3507 LG  Utrecht

Telefoon: 030 - 230 6900
E-mail: secretariaat @meldpuntmisbruikrkk.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
dinsdag, 2 oktober 2012Openbare jaarrapportage inzake seksueel misbruik
woensdag, 15 augustus 2012Berichtgeving over misbruik door pater S.
vrijdag, 9 maart 2012Verklaring inzake seksueel misbruik
maandag, 30 januari 2012Mgr. Hendriks: Misbruik sneeuwt ’t goede in Kerk onder Video
woensdag, 14 december 2011Homilie tijdens de bisschopswijding
dinsdag, 27 april 2010Bisschop schrijft vervolgbrief over seksueel misbruik
donderdag, 11 maart 2010Bisschop schrijft pastorale brief aan gelovigen over kindermisbruikBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose